بانک اطلاعات

شهدای گمنام تفت


استان : يزد

شهر : تفت

آدرس گلزار : نير - روستاي زرين

تاریخ تشییع : 1380/10/20

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.479710, 54.131068

شهدای گمنام یزد


استان : يزد

شهر : يزد

آدرس گلزار : صفائيه - دانشگاه آزاد اسلامي يزد

تاریخ تشییع : 1380/09/18

تعداد شهدا : 8

مختصات گلزار شهدا : 31.839252, 54.349915

شهدای گمنام مهریز


استان : يزد

شهر : مهريز

آدرس گلزار : روستاي گرد کوه - گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1380/06/08

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.403790, 54.404977

شهدای گمنام صدوق


استان : يزد

شهر : صدوق

آدرس گلزار : روستاي صدر آباد

تاریخ تشییع : 1380/06/08

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 32.067429, 54.105134

شهدای گمنام مهریز


استان : يزد

شهر : مهريز

آدرس گلزار : بلوار اصلي ورودي شهر

تاریخ تشییع : 1380/06/08

تعداد شهدا : 3

مختصات گلزار شهدا : 31.578898, 54.444975

شهدای گمنام صدوق


استان : يزد

شهر : صدوق

آدرس گلزار : حسينيه رضوانشهر

تاریخ تشییع : 1380/06/08

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 32.019564, 54.199750

شهدای گمنام اردکان


استان : يزد

شهر : اردکان

آدرس گلزار : روستاي خرائق

تاریخ تشییع : 1380/06/07

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 32.345406, 54.664863

شهدای گمنام اردکان


استان : يزد

شهر : اردکان

آدرس گلزار : 40کيلومتري شمال اردکان - روستاي عقدا

تاریخ تشییع : 1380/06/07

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 32.445662, 53.641562

شهدای گمنام اردکان


استان : يزد

شهر : اردکان

آدرس گلزار :  بلوار ورودي شهر اردکان - مجاور آرامگاه آيت الله خاتمي - گلزار مرکزي

تاریخ تشییع : 1380/06/07

تعداد شهدا : 3

مختصات گلزار شهدا : 32.319955, 54.001966

شهدای گمنام میبد


استان : يزد

شهر : ميبد

آدرس گلزار : آرامگاه سيد صدر الدين قنبر

تاریخ تشییع : 1380/06/07

تعداد شهدا : 3

مختصات گلزار شهدا : 32.231437, 54.013472

شهدای گمنام شازند


استان : مرکزي

شهر : شازند

آدرس گلزار : گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1384/11/19

تعداد شهدا : 5

مختصات گلزار شهدا : 33.935074, 49.400753

شهدای گمنام ابرکوه


استان : يزد

شهر : ابرکوه

آدرس گلزار : ابرکوه - مجاور بناي تاريخي گنبد عالي - گلزار شهداي مرکزي

تاریخ تشییع : 1380/06/01

تعداد شهدا : 3

مختصات گلزار شهدا : 31.114700, 53.304288

شهدای گمنام تفت


استان : يزد

شهر : تفت

آدرس گلزار : گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1380/06/01

تعداد شهدا : 3

مختصات گلزار شهدا : 31.740006, 54.207767

شهدای گمنام یزد


استان : يزد

شهر : يزد

آدرس گلزار : زارچ - 500 متري گلزار شهداي باغ رضوان

تاریخ تشییع : 1380/05/30

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.977286, 54.246175

شهدای گمنام یزد


استان : يزد

شهر : يزد

آدرس گلزار : بخش زارچ - مهديه زارچ

تاریخ تشییع : 1380/05/30

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.980641, 54.252039

شهدای گمنام یزد


استان : يزد

شهر : يزد

آدرس گلزار : شاهديه - محله گرد فرامرز

تاریخ تشییع : 1380/05/30

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.946807, 54.267772

شهدای گمنام یزد


استان : يزد

شهر : يزد

آدرس گلزار : شاهديه - ايرند آباد - گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1380/05/30

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.942792, 54.279254

شهدای گمنام خانم


استان : يزد

شهر : خانم

آدرس گلزار : خانم - گلزار شهداي هرات

تاریخ تشییع : 1380/05/30

تعداد شهدا : 3

شهدای گمنام بافق


استان : يزد

شهر : بافق

آدرس گلزار : روستاي دولت آباد - جنب مسجد روستا

تاریخ تشییع : 1380/04/21

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 33.602069, 56.895269

شهدای گمنام بافق


استان : يزد

شهر : بافق

آدرس گلزار : بهاباد - گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1380/04/21

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.871061, 56.019040

شهدای گمنام بافق


استان : يزد

شهر : بافق

آدرس گلزار : بهاباد - روستاي احمد آباد - قبرستان عمومي- گلزار شهدا

تاریخ تشییع : 1380/04/21

تعداد شهدا : 1

مختصات گلزار شهدا : 31.952861, 55.966230

بیشتر