بانک اطلاعات

عنوان عملیات : والفجر2(مرحله دوم)

رمز عملیات : یاالله یاالله یاالله

تاریخ عملیات : 1362/05/14

منطقه عملیاتی : غرب پیرانشهر

یگانها : سپاه پاسداران

عنوان عملیات : والفجر مقدماتی

رمز عملیات : يا الله‌ - يا الله‌ - يا الله‌

تاریخ عملیات : 1361/11/18

منطقه عملیاتی : منطقه‌ عمومي‌ فكه

یگانها : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نيروي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي

عنوان عملیات : والفجر 9

تاریخ عملیات : 1364/12/05

منطقه عملیاتی : شرق سلیمانیه

تلفات دشمن : 2750 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 8

رمز عملیات : یا فاطمةالزهرا، یا فاطمةالزهرا، یا فاطمةالزهرا

تاریخ عملیات : 1364/11/20

عنوان عملیات : والفجر 6

رمز عملیات : يا زهرا(سلام‌ الله‌ عليها)

تاریخ عملیات : 1362/12/02

منطقه عملیاتی : تنگه‌ چزابه‌

یگانها : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : صدها نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 5

رمز عملیات : یا زهرا(سلام الله علیه)

تاریخ عملیات : 1362/11/27

منطقه عملیاتی : منطقه کوهستانی چنگوله- جبهه میانی جنگ

یگانها : نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تلفات دشمن : 3770 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 4

رمز عملیات : یاالله یاالله یاالله

تاریخ عملیات : 1362/07/27

منطقه عملیاتی : منطقه شمالی شهر پنجوین عراق در جبهه شمالی جنگ

یگانها : سپاه و ارتش

تلفات دشمن : 19000 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 3

رمز عملیات : یاالله یاالله یاالله

تاریخ عملیات : 1362/05/07

منطقه عملیاتی : شهرهای مرزی مهران – جبهه میانی جنگ

یگانها : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نيروي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي

تلفات دشمن : 5500 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 2

رمز عملیات : یاالله یاالله یاالله

تاریخ عملیات : 1362/04/29

منطقه عملیاتی : منطقه‌ مرزی‌ پیرانشهر - حاج‌ عمران‌

یگانها : سپاه و ارتش

تلفات دشمن : 4200 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : والفجر 10

تاریخ عملیات : 1366/12/25

منطقه عملیاتی : منطقه حلبچه و خرمال

یگانها : سپاه پاسداران

عنوان عملیات : والفجر 1

رمز عملیات : یاالله یاالله یاالله

تاریخ عملیات : 1362/01/20

منطقه عملیاتی : شمال غربی فکه در جبهه میانی

یگانها : سپاه و ارتش

تلفات دشمن : 6750 نفر کشته ، زخمی و اسیر

عنوان عملیات : نصر 9

رمز عملیات : يا مولای متقیان (ع)

تاریخ عملیات : 1366/09/01

منطقه عملیاتی : منطقه عمومی حاج عمران – پیرانشهر در محور شمالی جنگ

یگانها : نیروهای ارتش جمهوری اسلامی

تلفات دشمن : 4600 نفر کشته و زخمی و اسیر

عنوان عملیات : نصر 8

رمز عملیات : يا محمدبن عبدالله(ص)

تاریخ عملیات : 1366/08/29

منطقه عملیاتی : ماووت از استان سليمانيه

یگانها : سپاه

تلفات دشمن : 500 نفر کشته و زخمی و اسیر

عنوان عملیات : نصر 7

رمز عملیات : یا فاطمه زهرا (س)

تاریخ عملیات : 1366/05/14

منطقه عملیاتی : منطقه عمومی استان سلیمانیه کردستان عراق – محور شمالی جنگ

یگانها : رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تلفات دشمن : 1285 نفر کشته و زخمی و اسیر

عنوان عملیات : نصر 6

رمز عملیات : يا اباعبدالله الحسین (ع)

تاریخ عملیات : 1366/05/10

منطقه عملیاتی : منطقه عملیاتی بلندیهای میمک - محور میانی جنگ

یگانها : نیروهای ارتش جمهوری اسلامی

تلفات دشمن : 2620 نفر کشته و زخمی و اسیر

عنوان عملیات : نصر 5

رمز عملیات : يا زهرا(سلام‌ الله‌ عليها)

تاریخ عملیات : 1366/04/03

منطقه عملیاتی : منطقه‌ عمومي‌ قلعه‌ ديزه‌ كردستان‌ عراق‌ - محور شمالي‌ جنگ‌ ، جنوب غربي شهرستان سردشت

یگانها : نيروي‌ زميني‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : ۱۱۰۰(كشته، زخمي‌ و اسير)

عنوان عملیات : نصر 4

رمز عملیات : يا امام‌ جعفر صادق (ع)

تاریخ عملیات : 1366/03/31

منطقه عملیاتی : منطقه‌ عمومي‌ ماووت‌ عراق‌ - محور شمالي‌ جنگ‌

یگانها : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : ۶۰۶۰ (كشته، زخمي‌ و اسير)

عنوان عملیات : نصر 3

رمز عملیات : يا علي‌ بن‌ ابيطالب (ع)

تاریخ عملیات : 1366/03/27

منطقه عملیاتی : منطقه‌ عملياتي‌ زبيدات‌ در جنوب‌ دهلران‌ - جبهه‌ مياني‌ نبرد

یگانها : نيروي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : 1060 نفر کشته و زخمی

عنوان عملیات : نصر 2

رمز عملیات : يا حسين‌ مظلوم

تاریخ عملیات : 1366/03/13

منطقه عملیاتی : جبهه‌ ميمك‌ - بلندي‌هاي‌ جبهه‌ مياني‌ جنگ‌

یگانها : نيروي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : 800 نفر کشته و زخمی

عنوان عملیات : نصر 1

رمز عملیات : یا صاحب الزمان عج ادرکنی

تاریخ عملیات : 1366/01/25

منطقه عملیاتی : غرب‌ منطقه‌ عمومي‌ بانه‌ - محور شمالي‌ جنگ‌

یگانها : نيروي‌ زميني‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

تلفات دشمن : 590 کنفر کشته و زخمی

عنوان عملیات : نصر

تاریخ عملیات : 1359/10/15

منطقه عملیاتی : جاده حمیدیه- سوسنگرد

یگانها : نیروی زمینی ارتش، گردان های سپاه پاسداران و تعدادی از نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران.

تلفات دشمن : 1800 نفر کشته و زخمی

بیشتر