یادمان شهید محمد رضا سبحانی
یادمان شهید محمد رضا سبحانی

. با آغاز جنگ نیروهای دشمن با عبور از تنگ چزابه در دو محور تقسیم شدند و بخشی از نیروهای محور شمالی 6 مهرماه1359 شمال و بخشی دیگر از جنوب كرخه پیشروی کردند. در دشمن با مدافعان سبحانیه و عشایر بنی طرف درگیر شدند. از آنجا که خزعلیه آخرین نقطه دفاع از شهر سوسنگرد محسوب می شد، مدافعان سبحانیه برای انسجام بیشتر در دفاع از سوسنگرد با عبور از کرخه به خزعلیه آمدند. ارتش عراق برای ورود به خزعلیه و سوسنگرد در نظر داشت بر روی كرخه پل بزند که با مقاومت مدافعان خزعلیه در حالی که پل به نیمه رسیده بود، نتوانست آن را تکمیل و از کرخه عبور كند. ارتش عراق که از مقاومت مدافعان خشمگین شده بود، خزعلیه را به شدت بباران كرد. در پاسخ به آن بالگردهای هوانیروز ارتش به كمك مدافعان آمدند و پل نیمه تمام را بباران و ویران كردند.علیرغم تلاش مدافعان، سوسنگرد که سقوط کرد.این یادمان در شهر سوسنگرد و محله سبحانیه واقع شده و محل دفن شهید «محمدرضا سبحانی» از سربازان ژاندارمری سابق و اهالی بومی سوسنگرد یود. سال 59 که جنگ شروع شد، این شهید در حال خدمت در این منطقه بوده که عراق با نیروهایش به اینجا حمله می‌کند و وی، تنهایی و با یک اسلحه معمولی مقابل ارتش دشمن ایستادگی و مقاومت می‌کند. نیروهای عراقی نمی‌دانستند که با یک نفر در حال نبرد هستند. بعدها نیروهای ما متوجه شدند که این شهید توانسته بود سه روز نیروهای رژیم بعث عراق را پشت شهر سوسنگرد عقب نگه دارد. در نهایت بعد از سه روز مقاومت، نیروهای رِژیم بعث توانسته بودند وارد شهر شوند. آنها این شهید را ابتدا به طرز فجیعی مجروح کرده و به درخت نخل بسته، سپس شکنجه داده و زنده زنده در آتش سوزانده بودند. پیکر مطهر وی چند روز به همان حالت به درخت بسته بوده که بعد از آن، برادر شهید همراه مردم دیگر شبانه و مخفیانه وارد شهر شده و او را از درخت باز می‌کنند و در این محل به خاک می‌سپارند. پیکر مطهر این شهید در همان نقطه (خزعلیه) دفن شده و اکنون به عنوان نماد مقاومت مردمی سوسنگرد و زائران راهیان نور است.
سبحانی
سبحانی
سبحانی