یادمان شهدای عملیات فتح المبین/دلتنگی که دوساله شد!

یادمان شهدای عملیات فتح المبین/دلتنگی که دوساله شد!
تهران- راهیان نور- در نوروز1361 وقتی بی سیم ها به صدا درآمده اند و نام بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) را فریاد زدند؛ خیل راست قامتان این دیار؛سرها را به خدا سپرده اند و بر خصم یورش بردند و امروز، هر بهار، شقایق های این دیار، یاد آن خونین قامتان را در دل ها زنده می کنند.

یادمان شهدای عملیات فتح المبین/دلتنگی که دوساله شد! به گزارش راهیان نور؛ سکوت بود و سکوت در آن نیمه شب. نفس ها در سینه ها حبس شده بود. هزاران هزار رزمنده، در دل شب پیش می رفتند. هرکدام به سمتی در غرب رود کرخه . رو به سه راه قهوه خانه، تپه های ابو صلیبی خات، تپه دهلیز، دشت عباس، بلتا، شاوریه، عین خوش، چنانه، دوسلک ،علی گره زد، رقابیه برقازه.

باید بدانی که هرکدام از این نام ها چه معنایی دارند. معنای جهاد و شهادت . معنای ایستادگی و سرافراز .هر نام حامل غرور یک ملت بود.

در نوروز1361 وقتی بی سیم ها به صدا درآمده اند و نام بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) را فریاد زدند؛ خیل راست قامتان این دیار؛سرها را به خدا سپرده اند و بر خصم یورش بردند و امروز، هر بهار، شقایق های این دیار، یاد آن خونین قامتان را در دل ها زنده می کنند. آن را به یاد هر رهگذری می آورند.مردانی که در بین اهل آسمان شناخته تر از اهل زمین هستند.

اینجا روزهای سختی را به یاد دارد. جنگاورانی که با دستان خالی به نبرد با دشمن رفتند. آن روزها همه بهشتیان این سرزمین در اینجا بودند . در آن روزها، در هر گوشه این دیار خون می بارید. و اگر خوب گوش بسپاری، می توانید زمزمه شبانه جنگاوران را با گوش دل بشنوی. و صدای چکاچک شمشیرها ایشان را.

آداب زیارت را به جا آور. نیت کن که شهیدان با تو هم کلام شوند. با تو سخن بگویند. وضو بگیر و طاهرشو. کفش ها را دربیاور و پابرهنه شو و آنگاه گام بردار بر هر گوشه این خاک؛ همانند آنکه بر کربلا و مشهد شهیدان قدم می گذاری.

شهدا راهنما هستند، برای همه ما از قافله جاماندگان.اینجا می توان چشم دل باز کرد، می توان نفس را زیر پا گذاشت؛ می توان خدا را پیدا کرد و به شهر بازگشت.

اما آن رمل های ریز و تفتیده، پذیرای پاهایی بود که با عشق می لغزید. آنجا قطعه ای از نور بود که راهی آن می شدیم. همان جا که اکنون دو سال پیاپی است از دیدارش محرومیم و از زیارت بزرگانش جا مانده ایم. بزرگانی به وسعت آسمان، برخاسته از آرمانی سترگ.
انتهای پیام/