رفع مشکلات ایثارگران به عملکرد صحیح متولیان وابسته است

رفع مشکلات ایثارگران به عملکرد صحیح متولیان وابسته است
نوید شاهد - مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران معتقد است: اگر دستگاه ها و نهاد های متولی ترویج فرهنگ ایثارگری به درستی کار خود را انجام دهند، هیچ فرد ایثارگری در هیچ دستگاه اجرایی مشکلی نخواهد داشت.

دکتر حسن اسحاقی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران، به خبرنگار نوید شاهد گفت: با توجه به این که بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی اصلی در حوزه اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است، بیشترین انتظار ها از همین نهاد است.

رفع مشکلات ایثارگران به عملکرد صحیح متولیان وابسته است

وی ادامه داد: بر اساس فرمایش رهبری، هر کار اجرایی باید یک پسوند فرهنگی داشته باشد اما متاسفانه این رویکرد را در بسیاری از نهادهای فرهنگی نمی بینیم. در یک سال اخیر در هر جلسه ای که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مسائل ایثارگران را مورد توجه داشته ایم و افزون بر دیدار با ایثارگران این وزارتخانه ، آن ها را مورد تجلیل و تکریم قرار دادیم.

این جانباز و فرزند شهید ادامه داد: برخی افراد در نهادهایی که متولی امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند گاهی، به گونه ای عمل کرده اند که جامعه هدف آن ها که همان ایثارگران، خانواده شهدا، جانبازان و خانواده آن هاست، از آن ها فاصله گرفته اند.

وی ادامه داد: هرچند اکنون اقدامات خوبی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانینی به نفع جامعه ایثارگری در حال انجام است اما متاسفانه معمولا پیگیری تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی کاری زمان بر است و این در حالی است که برای حفظ هر صندلی مجلس شورای اسلامی، شهیدان بسیاری جان داده اند. متولی این امر بنیاد شهید است و باید برای تصویب قوانین به نفع ایثارگران، پیگیری های بیشتری انجام دهد.

اسحاقی با اشاره به توجه ویژه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به امور ایثارگران اظهار کرد: از زمان تصدی وی در این وزارت خانه نزدیک به 400 نفر از ایثارگران وزارت راه و شهرسازی که مدرک بالای کارشناسی ارشد و سابقه 10 سال خدمت داشته اند، حتی تا سطح معاون وزیر ارتقا یافته اند. وزیر راه و شهرسازی اهتمام ویژه ای در امر تکریم خانواده شهدا و ایثارگران دارد و معاونان و مشاوران خود را از میان ایثارگران و خانواده های شهدا و جانبازان بر می گزیند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران درباره اقدامات فرهنگی این وزارت خانه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: سال گذشته نمایشگاهی با عنوان «خدمات مجموعه وزارت راه و شهرسازی در 8 سال دفاع مقدس» در باغ موزه دفاع مقدس برگزار کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در حال تدوین کتابی با موضوع فعالیت های وزارت راه و شهرسازی در دوران دفاع مقدس هستیم که تا پایان شهریور امسال در 10 فصل منتشر خواهد شد.

به گفته اسحاقی، معرفی تمام ایثارگران وزارت خانه که فاقد مسکن هستند؛ برای دریافت زمین، تکمیل بند «ج» ایثارگران و امضای دو تفاهم نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیرخانه شورای هماهنگی امور ایثارگران ستاد کل نیرو های مسلح برای حل مشکل مسکن خانواده ایثارگران وزارت راه و شهرسازی، از جمله خدماتی است که به تازگی به جامعه ایثارگری این وزارت خانه ارایه شده است.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دستگاه ها و نهاد های متولی ترویج فرهنگ ایثارگری به درستی کار خود را انجام دهند، هیچ فرد ایثارگری در هیچ دستگاه اجرایی مشکلی نخواهد داشت.

خبرنگار : شیما دنیادار رستمی

Bookmark and Share X Share