یک «امتحان سخت»

یک «امتحان سخت»
کتاب «امتحان سخت» خاطرات جانباز و آزاده سیداحمد قشمی آزاده اهل استان همدان است که توسط انتشارات پیام آزادگان منتشر شده است.

به گزار ش ایسنا، کتاب «امتحان سخت»حاوی خاطرات جانباز و آزاده سیداحمد قشمی، آزاده همدانی است که در هفت فصل به نگارش درآمده است. بخش اول خاطرات این آزاده، که مربوط به کودکی، نوجوانی، روزهای انقلاب، جنگ، اسارت و اردوگاه رمادیه است، در کتاب واگویه های سید تقدیم علاقمندان این عرصه شد.

آزاده سرافراز علی اکبر فندرسکی در 4 تیرماه 1367 در عملیات تک عراقی ها به جزیرهٔ مجنون، که در عراق به عملیات مرحلهٔ دوم «توکلنا علی الله 4» معروف است، درحالی که به سختی از ناحیه دست و پا مجروح شده بود، به اسارت نیروهای بعثی درآمد. مدت اسارت این آزاده و جانباز گلستانی در بیمارستان تموز و اردوگاه های رمادی 13 و تکریت 17 سپری شد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «ده سال مدت کمی نبود. در این دوران بسیار سخت و شکننده، نوجوانی و جوانی بچه ها گذشت و قدهایشان خمیده شد؛ بسیاری از عزیزانشان در غربت به شهادت رسیدند، اما قدر و منزلتشان را حفظ کردند؛ رنگ هایشان زرد شد، ولی ایمان و اعتقاداتشان سفید و تابنده باقی ماند؛ رمق هایشان گرفته شد، لیکن ایستادگی و مقاومتشان تا عرش خداوندی قد کشید؛ چشم هایشان در حدقه فرورفته بود، لیکن نور بصیرتشان روشنگر راهشان شد؛ دشمن تمام ترفندهای خود را به کار گرفت تا صبرشان را بشکند، لیکن آخر خود شکسته شد».

انتهای پیام