امامان ما بخاطر اسلام و قرآن شهید شده اند

امامان ما بخاطر اسلام و قرآن شهید شده اند
نوید شاهد - شهید" محمدکریم حسینی مطلق" می گوید: امامان ما بخاطر اسلام و قرآن شهید شده اند و لذا ما همه وظیفه داریم که راه امامان خود را ادامه بدهیم و در راه اسلام و قرآن فدا بشویم.

به گزارش نوید شاهد کهگیلویه وبویراحمد، شهید محمدکریم حسینی مطلق سال 1347 درخانواده بسیار مذهبی و مستضعف چشم به جهان گشود. بعد از اینکه به مدرسه راهنمایی رفت با اینکه سن کمی داشت بارها برای گسیل به جبهه ها مراجعه کرد تا اینکه در 2تیرماه سال 62 بعد از تحصیلات سوم راهنمایی به وی اجازه دادند راهی جبهه شود.

اما هنوز چند روزی از اعزام وی نگذشته بود که (1مرداد سال 62 در جبهه حاج عمران)خبر شهادتش رسید و جسدش بعد از 25 روز پیدا شد.

جلوه هایی از شهید

جدی، مصمم، خوش اخلاق و فداکار بود .در این ایام آخر شبها بلند میشد و به آسمان خیره میشد وبدون دلیل منطقی حرف کسی را قبول نمیکرد.

پیام شهید

امامان ما بخاطر اسلام و قرآن شهید شده اند و لذا ما همه وظیفه داریم که راه امامان خود را ادامه بدهیم و در راه اسلام و قرآن فدا بشویم .

منبع : بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کهگیلویه وبویراحمد

Bookmark and Share X Share