نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد

نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد
تهران-راهیان نور- نشست هماهنگی و هم اندیشی برپایی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد .

تصاوير کوچک تصاوير بزرگ اسلايد تصاوير نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

نشست هماهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت