یادی از شهید «صدیقه رودباری» در «چهارپایه روایتگری»

یادی از شهید «صدیقه رودباری» در «چهارپایه روایتگری»
نوید شاهد – به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، روایت دوم از چهل روایت برنامه «چهارپایه روایتگری» به شهید «صدیقه رودباری» اختصاص دارد.

یادی از شهید «صدیقه رودباری» در «چهارپایه روایتگری»
به گزارش نوید شاهد، «چهارپایه روایتگری» عنوان برنامه ای است که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، چهل روایت خواهد داشت. روایت دوم این برنامه درباره شهید «صدیقه رودباری» است که در گلزار شهدای تهران برگزار می شود.

از آنجا که این برنامه ویژه خواهران است، بانوان علاقه مند می توانند روز پنج شنبه، بیست و هفتم شهریور، از ساعت 17:30 در بهشت زهرای تهران، قطعه 24، ردیف 32، شماره 8، نزدیک مزار شهید «محمدحسین فهمیده» حضور یابند.

Bookmark and Share X Share