تلاش دیپلماتیک عراق برای توجیه حملات خود

تلاش دیپلماتیک عراق برای توجیه حملات خود
از نفت شهر نیز خبر می رسد که از ظهر امروز، کشور عراق شهر نفت و منابع نفتی را زیر آتش توپخانه خود قرار داده و این یگان تقاضای کمک یک یگان زرهی برای حفاظت از شهر نفت را دارد.

به گزارش ایسنا، چهل سال پیش در چنین روزهایی ملت ایران که به تازگی از بند جور و ستم