تمام هستی و زندگی خود را در راه پاک اسلام فدا کنید

تمام هستی و زندگی خود را در راه پاک اسلام فدا کنید
نوید شاهد - اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتنی است، دنیا آدم را به طرف خودش می کشد؛اما خانه پاداش الهی، خانه آخرت خیلی از دنیا زیباتر است.

وصیتنامه شهيد عباس حسن پور

نوید شاهد:

تولد: 1341 شهادت: 1362/8/10 پنجو ين عراق

گزیده اي از وصيت نامه شهيد: «اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتني است، دنیا آدم را به طرف خودش می کشد؛اما خانه پاداش الهي، خانه آخرت خیلي از دنیا زیباتر است، خیلي از دنیا بالاتر و عالي تر است. و اگر این بدن هاي ما ساخته شده است که آخر کار بمیرد، پس چرا در راه خدا قطعه قطعه نشود ...

از برادران عزیز مي خواهم که تمام هستي و زندگي خود را در راه پاک اسلام فدا کنید و خط حزب الله را که همان خط امام است رها نکنید و از خواهران عزیزم مي خواهم که زینب وار در این جریان توفنده و ظلم برانداز انقلاب، همگام با امام عزیزمان و در خط او حرکت کنید و سختي ها شما را از راه خارج نکند ».