همیشه به یاد خدا باشید که خدا حافظ شماست

همیشه به یاد خدا باشید که خدا حافظ شماست
نوید شاهد - ای حسین جان! اگر نبودم در کربلا یاری ات کنم و به ندای هل من ناصر تو پاسخ دهم، اکنون به ندای هل من ناصر فرزند زهرا، خمینی، پاسخ داده ام!

وصیتنامه شهيد عليرضا عليشاهي

نوید شاهد:

تولد: 1346 شهادت: 1362 مريوان

گزیده اي از وصيت نامه شهيد: «اي حسین جان! اگر نبودم درکربلا یاري ات کنم و به نداي هل من ناصر تو پاسخ دهم، اکنونبه نداي هل من ناصر فرزند زهرا، خمینی، پاسخ داده ام!

اي ملت! استغفار و دعا را از یاد مبرید و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید که خدا حافظ شماست و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد و ورثه انبیاء جدا نکنند که اگر چنین کردند، شما شکست خواهید خورد ».