قاب های ماندگاری که تکه ای از تاریخ نانوشته وطن شدند+ تصاویر

قاب های ماندگاری که تکه ای از تاریخ نانوشته وطن شدند+ تصاویر
اصفهان- راهیان نور-عکس هایی که شاید در نگاه نخست ساده، معمولی و مانند صدها و بلکه هزاران عکس دیگر باشد اما این ها فقط عکس نیستند، هرکدام قابی از فرهنگ انقلاب اسلامی و تصویری از جوانمردی و ایثار را به میهمانی چشم های ما می آورد.

قاب های ماندگاری که تکه ای از تاریخ نانوشته وطن شدند+ تصاویر به گزارش راهیان نور؛ دفاع مقدس تنها یک جنگ و مقابله با دشمن متجاوز نبود بلکه به عنوان یک فرهنگ و دوره ای از تاریخ این کشور و مردمانش مطرح است، آن هم فرهنگی که وظیفه صادر کردن انقلاب اسلامی به دنیا را به دوش داشت و برای مردم داخل هم کارخانه آدم سازی بود.

قطعاً دفاع مقدس با چنین تعریفی بسیار گسترده و حائز اهمیت و طبیعتاً از زوایای گوناگون و با استفاده از ابزار مختلف قابل بررسی خواهد بود که یکی از این زاویه های دید، قاب عکس و لنز دوربین عکاسان است.

عکس هایی که شاید در نگاه نخست ساده، معمولی و مانند صدها و بلکه هزاران عکس دیگر باشد اما این ها فقط عکس نیستند، هرکدام قابی از فرهنگ انقلاب اسلامی و تصویری از جوانمردی و ایثار را به میهمانی چشم های ما می آورد.

این عکس هایی که با لنز دوربین عکاسان اصفهانی گرفته و برای نخستین بار منتشر شده اند، شاید تکه ای از تاریخ گمشده و فراموش شده دفاع مقدس باشد که نسل امروز ما حق دانستن آن را دارد.انتهای پیام/