معرفی کتاب/ شهید بازگشته از خان طومان

معرفی کتاب/ شهید بازگشته از خان طومان
اصفهان-راهیان نور-کتاب برای زینب درمورد یکی از شهدای خان طومان، شهید محمد بلباسی به قلم سمیه اسلامی و فاطمه قنبری و از انتشارات شهید کاظمی است که قبل از آن که پیکر شهید شناسایی شود، به رشته تحریر درآمد.

معرفی کتاب/ شهید بازگشته از خان طومان به گزارش راهیان نور؛ هفته های آخر ماه صفر خبر از بازگشت شهدایی را می دهد که پیکرشان در خان طومان ماند، شهدایی که دفاع از حرم را بر جان و مال خود ترجیح دادند تا برای همیشه جاوید بمانند و نام شهید را برازنده خود کنند.

کتاب «برای زینب» درمورد یکی از شهدای خان طومان، شهید محمد بلباسی به قلم سمیه اسلامی و فاطمه قنبری و از انتشارات شهید کاظمی است که قبل از آن که پیکر شهید شناسایی شود، به رشته تحریر درآمد.

کتاب به توصیف اخلاق، منش و رشادت های شهید بلباسی پرداخته و به گفته خوانندگان کتاب صحبت های همسر شهید در آن کمرنگ است و مانند برخی کتاب های شهدای مدافع حرم که راوی، همسر شهید است، نیست.در قسمتی از کتاب که «محمد بلباسی» در یکی دو سالگی بیمار شده است، می خوانیم:

روی ایوان نشستم و شروع کردم به راز و نیاز با خدا؛ گفتم:«خدایا! خودت این بچه رو قسمت ما کردی اگه موندن تو این دنیا روزیش نیست حرفی ندارم؛ ولی محمدم رو با بیماری از من نگیر، دل ندارم دردکشیدنش رو ببینم».
همین طور که گریه می کردم، زن همسایه در زد و وارد خانه شد؛ خانم صادقیان اهل چالوس بود چون تنها زندگی می کرد زیاد با هم رفت و آمد داشتیم تا من و محمد را در آن حال دید، سریع به خانه خودش رفت و با ظرف آبی برگشت.

آن را قطره قطره در دهان محمد چکاند و برایش دعا خواند، بعد هم گفت:« به برکت و حرمت آب زمزم، محمد همیشه زنده می مونه، نترس خانم بلباسی محمد هیچ وقت نمی میره!».
تا شب داروهایش را ادامه دادم، الحمدالله حالش خوب شد.

انتهای پیام/