امام خمینی(ره) و ضرورت تشکیل بسیج جهان اسلام

امام خمینی(ره) و ضرورت تشکیل بسیج جهان اسلام
تهران- راهیان نور-تشکیل بسیج مستضعفین در داخل کشور، جرقه ای شد تا شکل گیری بسیج جهان اسلام به عنوان ایده ای ناب در منظومه فکر حضرت امام(ره) نضج گیرد و ایشان در بیانات مختلف خود به ضروت شکل گیری آن تاکید ورزند و به تبیین ابعاد آن بپردازند.

امام خمینی(ره) و ضرورت تشکيل بسيج جهان اسلام به گزارش راهیان نور؛ يکي از دغدغه هاي کليدي حضرت امام(ره) که بالاخص در اواخر عمر ايشان ظهور و بروز يافت، مساله تشکيل بسيج جهان اسلام بود. حضرت امام(ره) با شناخت وضعيت نابسامان جهان و در حالي که نظام قطبي شده عالم به ضرر محرومين و مستضعفين عالم ترتيب داده شده بود، مخاطب خود را همين توده ها قرار داد و رهايي آنان از چنگال استکبارجهاني و ظالمان و زياده خواهان را رسالتي براي نهضت اسلامي ملت ايران دانست.

اوج اين وضعيت طبقاتي و آپارتايد جهاني را مي توان در دنياي اسلام مشاهده نمود، به نحوي که مسلمانان عالم در معرض بيشترين محروميت ها و فشارها از سوي امپرياليسم بين المللي و صهيونيسم جهاني قرار داشتند. و در اين شرايطي بود که نياز جهان اسلام به آغاز خيزشي براي تغيير اين وضعيت ظالمانه و تنظيم عادلانه روابط قدرت و ثروت در عالم بيش از پيش احساس مي شد و اين موضوعي نبود که بزرگمردي چون حضرت روح الله(ره) بتواند نسبت به آن بي تفاوت باشد.

در اين مسير بود که تشکيل بسيج مستضعفين در داخل کشور، جرقه اي شد تا شکل گيري بسيج جهان اسلام به عنوان ايده اي ناب در منظومه فکر حضرت امام(ره) نضج گيرد و ايشان در بيانات مختلف خود به ضروت شکل گيري آن تاکيد ورزند و به تبيين ابعاد آن بپردازند. و با صراحت اعلام دارند: «بايد هستههاي مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.» (صحيفه امام، ج21، ص: 195، 2/9/67)

امام خميني(ره) در همان ابتداي شکل گيري بسيج مستضعفين از بسيج ملت ها و مستضعفان عالم براي مقابله با استکبارجهاني سخنان به ميان مي آورند و افق خود را در تشکيل اين مجموعه ترسيم مي کند و خطاب به ملت هاي مظلوم عالم مي فرمايد: «اي مستضعفان جهان! بپا خيزيد و خود را از چنگال ستمگران جنايتكار نجات دهيد.

و اي مسلمانان غيرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاي اسلامي را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهايي بخشيد. اي ملت شريف ايران! به نهضت اسلامي خود ادامه دهيد، و به اجانب- هر كه باشد- اجازه ندهيد كه در سرنوشت شما دخالت كنند، و به غارتگري ها براي هميشه خاتمه دهيد، و با قاطعيت از امريكا و هر دولت ديگر كه به حمايت خيانتكار به اسلام و ملت- محمدرضا پهلوي- برخاسته بخواهيد كه اين جاني و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند و تا پيروزي از پاي ننشينيد.» (صحيفه امام، ج12، ص: 160، 1/12/58)

ايشان در ادامه همان کلام شان از مجموعه بسيج به عنوان الگويي براي تمام مستضعفين جهان و ملت هاي مسلمان عالم ياد مي کنند و مي فرمايند: «من اميدوارم كه اين بسيج عمومي اسلامي، الگو براي تمام مستضعفين جهان و ملتهاي مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شكستن بتهاي بزرگ و جايگزيني اسلام و توحيد به جاي شرك و زندقه و عدل و داد به جاي ستمگري و بيدادگري و قرن انسانهاي متعهد به جاي آدمخواران بيفرهنگ باشد.» (صحيفه امام، ج12، ص: 160، 1/12/58)

ايشان براي ملت ايران در بيداري ملت ها رسالتي بنيادين قائل بود و چنين فرياد بر مي آورد که: جهانخواران و سرمايه داران و وابستگان آنان توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم. و حال آنكه اين وظيفه اوليه ما و انقلاب اسلامي ماست كه در سراسر جهان صلا زنيم كه اي خواب رفتگان! اي غفلتزدگان! بيدار شويد و به اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار لانههاي گرگ منزل گرفتهايد.

برخيزيد كه اينجا جاي خواب نيست! و نيز فرياد كشيم سريعاً قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست! امريكا و شوروي در كمين نشستهاند، و تا نابودي كاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. (صحيفه امام، ج21، ص: 89، 29/4/67)

ايشان همچنين بر اين باور بود که جمهوري اسلامي بايد تلاش همه جانبه اي را براي احياي هويت اسلامي مسلمانان جهان آغاز نمايند، لذا در پيام قطعنامه مي نويسند: «من به صراحت اعلام ميكنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود براي احياي هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري ميكند. و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه طلبي و فزون طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. (صحيفه امام، ج21، ص: 91، 29/4/67)

حضرت امام(ره) برنامه ريزي براي بسيج توده هاي مظلوم و مستضعف عالم را از يکي از واجباتي دانست که مسئولين کشور و همه آگاهان بايد دغدغه آن را داشته باشند. و در همين راستا تاکيد دارند: «اميد است با تحصيل اخلاص در همه امور، چه تعليم وتعلم و تقويت فرهنگ اسلامي و آموزش كافي فنون مختلف نظامي، و چه در راه بسيج تودههاي مظلوم و مستضعف جهان بر ضد استكبار جهانخوار تا قطع طمع آنان نه تنها از كشورهاي اسلامي كه از همه ممالك تحت ستم جهان و چه در راه تقويت هرچه بيشتر بسيج براي حراست از اسلام بزرگ و ايران عزيز و با صبر و شكيبايي در اين مقاصد بزرگ، اين خدمت گرانقدر را رنگ الهي داده و از عبادات بزرگ قرار دهند.»

(صحيفه امام، ج19، ص: 105، 30/8/63)

ايشان همچنين با صراحت از ضرورت راه اندازي بسيج بزرگ سربازان اسلام چنين ياد مي کنند: «جنگ ما جنگ عقيده است، و جغرافيا و مرز نميشناسد. و ما بايد در جنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم.» (صحيفه امام، ج21، ص: 87، 29/4/67) و در ادامه يادآوري مي کنند: «راستي اگر بسيج جهاني مسلمين تشكيل شده بود، كسي جرأت اين همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوي رسول اللَّه- صلي اللَّه عليه و آله و سلم- داشت؟» (صحيفه امام، ج21، ص: 89، 29/4/67)

بنيانگذار جمهوري اسلامي لزوم بسيج مسلمين جهان براي اعلاي كلمه اسلام دانسته و خاطر نشان مي دارند: «از خداوند متعال ميخواهم كه مسلمانان جهان را براي بپاداشتن سنت انبياي عظام بيدار فرمايد و در راه حصول هدف انبيا كه فرزندان و عزيزان خود را فداي آن مينمودند بسيج نمايد تا با همت همگان پرچم توحيد در فضاي سراسر جهان به اهتزاز درآيد، و دست قدرتهاي چپاولگر از بلاد مسلمين و مستضعفين كوتاه گردد.»

(صحيفه امام، ج15، ص: 277، 17/7/60)

اين نگرش و هدفگذاري حضرت امام(ره) بدان دليل است که ايشان معتقدند مکتب اسلام توانايي و ظرفيت لازم براي بسيج مستضعفين عالم را داراست. و اين حقيقتي است که حتي دشمنان اسلام نيز بدان آگاهند و از آن در هراس! به واقع «اينها ميبينند كه در تمام دنيا، در حتي سياههاي خود امريكا، زمزمههاي فناي آنها دارد بلند ميشود. اينها ديدند كه اسلام قدرتي دارد كه خودش به پيش ميرود و خودش مردم را و جناحهاي متدين را و جناحهاي مظلومين را بسيج ميكند- و ان شاء اللَّه، با اين قيامِ همگاني مستضعفين جهان فاتحه ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اينها از اين ميترسند. اينها به ايران كار ندارند، به ملت ايران كار ندارند؛ اينها به اسلام كار دارند.

(صحيفه امام، ج15، ص: 315، 26/7/60)

بزرگمرد تاريخ ايران زمين با تدبر در وعده هاي الهي اينچنين اميدوارانه فرياد بر مي آورند که «با اطمينان ميگويم: اسلام ابرقدرتها را به خاك مذلت مينشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد. (صحيفه امام، ج20، ص: 325، 6/5/66)

معظم له براي آنکه مسير شکل گيري بسيج جهاني فراهم آيد معتقد است که تجربه ارزشمند انقلاب اسلامي بايد به براي آموزش مبارزان راه حق در سراسر عالم صادر گردد. لذا با اين دقت نظر مي فرمايند:
«تجربه انقلاب اسلامي در ايران، با خونبهاي هزاران شهيد و مجروح و خراب شدن منزلها و به آتش كشيده شدن خرمنهاي كشاورزان و كشته شدن تعداد بسياري در بمبگذاريها و اسير شدن فرزندان انقلاب و اسلام به دست دژخيمان بعث عراق و هزاران گونه تهديد و فشار اقتصادي و جاني به دست آمده است.

ملت ايران تجربه پيروزي بر كفر جهاني را در خراب شدن منازل خود بر سر كودكان در خواب به دست آورده و با فداكاريها و مجاهدات، انقلاب و كشور خود را بيمه نموده است. و ما به تمام جهان تجربه هايمان را صادر ميكنيم و نتيجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون كوچكترين چشمداشتي، به مبارزان راه حق انتقال ميدهيم و مسلماً محصول صدور اين تجربهها، جز شكوفههاي پيروزي و استقلال و پياده شدن احكام اسلام براي ملتهاي دربند نيست.» (صحيفه امام، ج20، ص: 325، 6/5/66)

حضرت امام(ره) با شناختي که از جهان اسلام داشتند، بارها اعلام داشتند که جوانان جهان اسلام آماده شهادتند، لذا در مسير تحقق بسيج جهاني مانعي به نام عدم استقبال ملت ها وجود ندارد. لذا در سخناني تاکيد داشتند: «من مجدداً تأكيد ميكنم كه دنيا امروز تشنه حقايق و احكام نوراني اسلام است و حجت الهي بر همه علما و روحانيون تمام گرديده است، چرا كه وقتي جوانان كشورهاياسلامي براي دفاع از مقدسات ديني خود تا سر حد شهادت پيش رفتهاند و براي بيرون كردن متجاوزان، خود را به درياي حوادث و بلا زدهاند و زندانها و شكنجهها را به جان خريدهاند و همچون مسلمانان شجاع و مبارز و عزيزان حزب اللَّه لبنان و ساير كشورها مقاومت كردهاند و به جهاد عليه متجاوزان برخاستهاند، چه حجتي بالاتر از اين و چه بهانهاي براي سكوت و مماشات و در خانه نشستن و تقيه كردنهاي بي مورد مانده است؟» (صحيفه امام، ج20، ص: 337، 6/5/66)

يکي از مهمترين اولويت هاي تشكيل هستههاي مقاومت حزب اللَّه در سراسر جهان، تلاش براي آزادي قدس شريف بود که حضرت امام(ره) بارها و بارها بر آن تاکيد داشتند. به عنوان نمونه در پيام شان به مناسبت حج مي فرمايند: «مسئولين محترم كشور ايران و مردم ما و ملتهاي اسلامي از مبارزه با اين شجره خبيثه و ريشه كن كردن آن، دست نخواهند كشيد و به ياري خداوند تعالي از قطرات پراكنده پيروان اسلام و توان معنوي امت محمد- صلي اللَّه عليه و آله وسلم- و امكانات كشورهاي اسلامي بايد استفاده كرد و با تشكيل هستههاي مقاومت حزب اللَّه در سراسر جهان اسرائيل را از گذشته جنايت بار خود پشيمان و سرزمينهاي غصب شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج كرد.» (صحيفه امام، ج20، ص: 320، 6/5/66)

سخن آخر رهنمود و وعده الهي است که از زبان حق آن نائب بر حق امام عصر(عج) براي نسل امروز ما به يادگار مانده است که مي تواند راهگشايي براي نسلي جهادي باشد. ايشان مي فرمايند: «ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامي- انساني با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشكيل شود؛ و آقايي و سروري محرومين و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشيد قدرتهاي شرق و غرب همان مظاهر بيمحتواي دنياي مادياند كه در برابر خلود و جاودانگي دنياي ارزشهاي معنوي قابل ذكر نميباشند.»
(صحيفه امام، ج21، ص: 91، 29/4/67)

انتهای پیام/