خاطرات/ سردار فاتح

خاطرات/ سردار فاتح
نوید شاهد - «شهید حسن پور موتور را درست در میان حلقه محاصره سربازان عراقی که با چشم های از حدقه درآمده به ما نگاه می کردند نگه داشت. هر دو از موتور پایین آمدیم. شهید حسن پور در کنار موتور خیلی آرام ایستاد و با خونسردی تمام مانند یک سردار فاتح شروع به قدم زدن کرد ...» ادامه این خاطره از معاون ...

خاطرات/ سردار فاتح
به گزارش نوید شاهد استان قزوین، شهید رضا حسن پور، بیست و سوم آذر 1339 در شهر قزوین به دنیا آمد، پدرش مسلم، پاسدار بود و مادرش خاتون نام داشت، تا پایان دوره ابتدایی درس خواند و پاسدار بود. چهاردهم اسفند 1362 با سمت معاون فرمانده لشگر در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و ضربه مغزی به شهادت رسید، مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد و برادرش محسن نیز به شهادت رسیده است.
شهید رستم خانی همرزم و جانشین شهید رضا حسن پور روایت می کند:
شرایط عملیات خیبر بسیار سخت بود، منطقه ناشناخته و عقبه بسیار ضعیف بود. به اتفاق شهید حسن پور با یک دستگاه موتورسیکلت که تنها وسیله موجود تیپ بود روی ضلع شرقی جزیره به سمت دشمن حرکت کردیم و از نیروهای خود جلوتر رفتیم. بعد از مدتی از نیروها فاصله گرفتیم.
منطقه کاملا ناشناخته بود و احساس می کردم که عراقی ها در گوشه و کنار کمین کرده اند کم کم نگرانی بر من مستولی شد ولی شهید حسن پور با خونسردی به راه ادامه دادند.
سرانجام به منطقه ای رسیدیم که تعدادی از سربازان عراقی حیران و هاج واج به ما دو نفر که با موتور سر رسیده بودیم نگاه می کردند و از تعجب و ترس شرایط غیرعادی پیش آمده حتی اسلحه هایشان را نیز به سمت ما نشانه نمی رفتند.
شهید حسن پور موتور را درست در میان حلقه محاصره سربازان عراقی که با چشم های از حدقه درآمده به ما نگاه می کردند نگه داشت. هر دو از موتور پایین آمدیم.
شهید حسن پور در کنار موتور خیلی آرام ایستاد و با خونسردی تمام مانند یک سردار فاتح شروع به قدم زدن کرد و من نیز به سمت سربازان عراقی حرکت و با اشاره دست دستور دادم که همگی سلاح هایشان را به زمین انداخته و تسلیم شوند.
آنها هم که از تسلط رفتار و خونسردی ما تصور می کردند به محاصره کامل درآمده اند همگی سلاح های خود را به زمین انداخته و تسلیم شدند و در یک صف منظم به سمت نیروهای ما که در حال پیشروی بودند حرکت و تسلیم شدند در حالی که ما تقریبا بدون سلاح و در محاصره کامل آنها بودیم.
منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین
مادر شهید

Bookmark and Share X Share