گذری بر زندگی شهید "محمد اردنجی"

گذری بر زندگی شهید "محمد اردنجی"
نوید شاهد - شهید اردنجی، از شهدای دفاع مقدس است. دوران کودکی و نوجوانی خود را به یادگیری کلام الله قرآن مجید سپری کرد. با شروع جنگ عازم جبهه های حق علیه باطل شتافت و پس از جانفشانی های بیشمار به فیض شهادت نایل گشت.

به گزارش نوید شاهد گلستان؛ شهید محمد اردنجی درتاریخ پانزدهم خرداد 1349 در اردنج شهرستان نیشابور به دنیا آمدند. محمد دارای دو خواهر و یک برادر بود پدر بزرگوارش حسینقلی اردنجی فردی مومن و زحمتکش بود و مادرش حاجیه خانم فاطمه عابدی بانویی خانه دار و مومنه بود.

ی

محمد دوران کودکی خود را در خانواده مذهبی رشد نمودند. تا اینکه به سن رفتن به مدرسه رسید و دوران ابتدایی تا سال چهارم در شهرستان گنبد مشغول به تحصیل بود و بیشتر، اوقات فراغت خود را به یادگیری کلام ا.. مجید ونقاشی مشغول بود .محمد به ورزش فوتبال علاقه زیادی نشان می دادند تا اینکه در تاریخ نوزدهم خرداد 1360 در شهرستان گنبد توسط نیروهای مردمی به شهادت رسید.

منبع: نویدشاهد Bookmark and Share X Share