سرهنگ منفرد نياكي در دي ماه سال 1363 در حالي كه مدتي از بازنشستگي وي نيز مي گذشت از سوي رياست جمهوري وقت – آيت الله خامنه اي(مد ظله ) به خدمت اعاده شد. بر اين اساس ايشان به «ستاد مشترك ارتش» منتقل و در سمت جانشيني اداره سوم (عمليات) مشغول به كار شد. تيمسار سرتيپ سيد مسعود منفرد نيا كي، فرزند ابراهيم ، درروز دوم مهر ماه سال 1308 در شهرستان\ آمل\ به دنيا آمد. پس از طي دوران طفوليت وارد دبستان شد و در سال 1321 در «رشته طبيعي» ديپلم متوسطه گرفت. يك سال بعد در آزمون ورودي دانشكده افسري شركت نمود و پس از قبولي به تحصيل علوم و فنون نظامي پرداخت. بعد از فراغت از تحصيل و طي دوره مقدماتي درروز اول مهر ماه 1334،ضمن اخذ درجه ستوان دومي، خدمت رسمي خود را در نيروي زميني ارتش آغاز نمود. سيد مسعود منفرد نيا كي دوره هاي «مقدماتي و عالي زرهي و دافوس» را با موفقيت سپري نمود و در سال 1355 به درجه سرهنگي ارتقاء يافت. وي در تاريخ 22/10/1355 به سمت «معاون تيپ 3 زرهي لشگر 81 كرمانشاه» منصوب شد و در سال1357 به عنوان سرپرست تيپ مذكور انتخاب گرديد. سرهنگ منفرد نياكي، با وجود توانايي و مديريت فوق العاده ،در مورخه 10/7/59 به سمت «فرمانده لشگر 88 زرهي زاهدان»برگزيده شد و ازتاريخ 30/1/1360 عهده دار «فرماندهي لشگر 92 ز رهي اهواز» بود. با آغاز جنگ تحميلي در عمليات هاي« طراح،طريق القدس،تنگه چزابه، فتح المبين ، بيت المقدس، والفجر مقدماتي، و و الفجر1» در سمت \ فرماندهي لشگر 92 ز رهي و فرمانده قرارگاه فتح \ حضوري فعال و ستودني در صحنه داشت. همزمان با آغاز عمليات بيت المقدس، فرزندش فوت نمود اما جبهه را رها نكرد و درنامه به خانواده نوشت: «فرزند عزيزم ،كساني را دارد كه در كنارش باشند. ولي من نمي توانم در حين جنگ فرزندان سرباز خود را تنها بگذارم. اين سربازاني كه هم اكنون با دشمن مي جنگند، همگي فرزندان من هستند و من وظيفه دارم در كنار آنها باشم و همراه آنها بجنگم، دشمن را ناكام كنم و پيروزي را براي اسلام به ارمغان بياورم». وي در مهر ماه سال 1360 با توجه به لياقت،شجاعت و فرماندهي توانا، طي حكمي از سوي سرهنگ علي صياد شيرازي،فرمانده وقت نيروي زميني، به جانشيني فرماندهي نزاجا منصوب شد و در طراحي و هدايت عمليات هاي بزرگ رزمي در جبهه جنوب نقش مؤثري ايفا نمود. با تشديد وضعيت اميني منطقه خليج فارس، ماموريت يافت ؛به عنوان جانشين قرارگاه تاكتيكي به آن منطقه اعزام شود. سرهنگ منفرد نياكي در دي ماه سال 1363 در حالي كه مدتي از بازنشستگي وي نيز مي گذشت از سوي رياست جمهوري وقت – آيت اله خامنه اي(مد ظله ) به خدمت اعاده شد. بر اين اساس ايشان به «ستاد مشترك ارتش» منتقل و در سمت جانشيني اداره سوم (عمليات) مشغول به كار شد. سرانجام در مورخه ششم مرداد ماه1364 به عنوان ناظر آموزشي در رز مايش\ لشگر 58 تكاور ذوالفقار\ كه درسد كرج برگزار شده بود حضور يافت و در حين آموزش به شاگردان به شهادت رسيد. شهيد منفرد نياكي كهنه سرباز تواناي ارتش ايران كه پس از 33 سال خدمت به وطن به فيض شهادت نايل آمد.