آخرين تلاش مذبوحانه گروهك تروريستي نفاق (مجاهدين خلق) براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و براندازي آن در مرداد سال ???? با مقاومت دلاور مردان بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در هم شكست و شرمساري و ننگ هميشگي را براي اين گروهك فريب خورده و سران مزدور آن برجاي گذاشت. عمليات گروهك منافقين با عنوان فروغ جاويدان درواقع حركتي كاملا سازماندهي شده و با استفاده وسيع از امكانات ارتش عراق، كمك هاي اهدايي قدرت هاي بيگانه و بكارگيري تمامي توان و نيروهاي اين گروهك اعم از نيروهاي حاضر درعراق و اعضاي مقيم اروپا و ديگر كشورها انجام شد. براساس اين گزارش، شرايط خاصي كه در داخل كشور بوجود آمده بود به جهت پذيرش قطعنامه ??? و برخوردهاي تند و خصمانه خارجي و بين المللي از سوي آمريكا،اتحاد جماهير شوروي، اتحاديه اروپا و ژاپن در جبهه هاي سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، تبليغاتي و حتي نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران، عمال گروهك منافقين را در تحليلي غلط و ناآگاهانه وادار به اين خودزني سياسي و نظامي كرد. بنابراين گزارش، سوم مرداد ماه ????اعضاي اين گروهك تروريستي سراسر نفاق از خاك عراق وارد ايران شدند و تعدادي از شهرهاي استان كرمانشاه از جمله سرپل ذهاب، كرند و اسلام آباد غرب را به تصرف خود در آوردند و به سمت شهر كرمانشاه،مركز استان حركت كردند. آنها به سرعت از جاده اصلي به طرف كرمانشاه حركت كردند. فرماندهان نظامي جمهوري اسلامي در ابتدا با استفاده از تاكتيك عقب نشيني به اين گروهك متجاوز اجازه دادند تا به طرف كرمانشاه پيش روي كند تا بتوانند در يك فرصت مناسب در يك حمله غافلگيرانه ضربه اساسي را به آنها وارد كنند. پس از آنكه نيروهاي منافقين به سي، چهل كيلومتري كرمانشاه رسيدند سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج عمليات نهايي خود را آغازكردند و آن چنان تلفات سنگيني به آنان وارد كردند كه هرگز قادر به سازمان دهي دوباره نشدند. عمليات افتخار آفرين مرصاد كه در روز پنجم مرداد ماه سال ???? انجام گرفت سبب كشته شدن بيش از يك هزار و پانصد نفر از افراد مسلح گروهك تروريستي منافقين شد و تعداد زيادي از اعضاي اين گروهك سراسر فريب نيز زخمي يا اسير شدند. وارد شدن تلفات سنگين در اين عمليات افتخار آفرين، شيرازه اين گروهك تروريستي را از هم پاشيد و باعث طرح پرسش هايي جدي در بين اعضاي باقي مانده اين گروهك نفاق درباره ارزيابي هاي رهبري سازمان از وضعيت كشور و عاقلانه بودن تصميم حمله به شهرهاي مرزي شد. مخالفت هاي درون سازماني به اوج رسيد تا جايي كه عده اي از اعضاي بلندپايه اين سازمان كه بعدها از آن جدا شدند اين اقدام را يك خودكشي نظامي ارزيابي كردند و رهبري مسعود رجوي را زير سئوال بردند. بسياري از صاحب نظران معتقدند كه دوره اضمحلال و افول منافقين به عنوان يك گروهك تروريستي مسلحانه از همان زمان آغاز شد. ازاين تاريخ به بعد افراد باقي مانده از آنان هر چه بيشتر به رژيم ديكتاتوري صدام حسين وابسته شدند و به مزدوري رژيم بعثي عراق پرداختند. يكي از بزرگترين اشتباهات تاكتيكي اين گروهك تروريستي در طرح عمليات فروغ(غروب جاويدان) ناآگاهي از ميزان نفرت مردم ايران اسلامي از ماهيت سراسر نفاق خودشان بود. آنها با اين سوداي خام كه مردم از جمهوري اسلامي ايران رويگردان شده و پذيرش قطعنامه ضربه اي مهلك بر اعتماد مردم نسبت به رهبري نظام وارد كرده و زمينه پذيرش آنها از سوي مردم فراهم شده و مورد استقبال گرم و پرشور مردم قرار خواهند گرفت عمليات را طراحي كردند. درحالي كه وقايع بعدي نشان داد نه تنها مردم هيچ گونه استقبالي از آنها نكردند بلكه اسلحه بدست به مقابله با آنها پرداختند. رخدادهاي روزهاي بعد از اين عمليات به طور دقيق نشان داد كه مردم از اين گروهك و ماهيت منافقانه آن تا چه اندازه دل زده بودند و اقبالي به آنها نشان ندادند. مردم شهرها و روستاهاي در مسير راه، نه تنها به اين گروهك نپيوستند بلكه با شروع درگيري، اسراي ايراني كه به زور با آنان همراه شده بودند فرار كردند و به نيروهاي ايراني پيوستند. سران اين گروهك معاند نظام اسلامي اگر اندك اطلاعي از تاريخ ايران داشتند، مي توانستند دلايل فقدان حمايت مردم از خود را درك كنند. به شهادت تاريخ، ايرانيان هميشه ثابت كرده اند كه با اجنبي و مزدوراني كه به بيگانه متوسل مي شوند يا موجب تقويت او مي شوند سرستيز و ناسازگاري دارند. از اين گذشته انجام عمليات فروغ جاويدان آن هم در زماني كه همه مردم ايران مشتاق آغاز آتش بس و برقراري صلح و آرامش در كشور و مرزهاي آن بودند، اين گروهك تروريستي را براي هميشه تاريخ به عنوان عناصري آتش افروز و جنك طلب و نيز مهره بيگانه و همدست عراق در نزد مردم مطرح كرد. مهم تر از همه اينكه مردم،