سردار شهید کاظم فتحی زاده


اظم فتحی زاده فروردین 1336 در مرکزی به دنیا آمد. شهید در دوران جنگ در سمت های مسئول گروهان شناسایی، مسئول شناسایی و گروه ضربت، مسئول واحد تخریب، جانشین گردان مهندسی، فرمانده قرارگاه خدمت کرد. شهید فتحی زاده بیست و پنجم اسفند ماه 1378 در دامنه های قلاویزان بر اثر انفجار مین به شهادت نایل گردید. شهید فتحی زاده در یادداشت های خود از خاطراتش از اوایل جنگ می گوید. در ادامه بخشی از یادداشت های سردار شهید فتحی زاده را بخوانید. خاطرات جنگ - یادداشت های سردار شهید کاظم فتحی زاده نوید شاهد: اینجانب در تاریخ 15/9/1359 با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داوطلبانه وارد جبهه نبرد حق علیه باطل شدم ، اولین اعزام من به جبهه میمک بود که بعد از چند ماهی وارد جنگهای پارتیزانی شدم . کارهایی که کردم ، نفوذ به جاده های مواصلاتی دشمن و ضربه زدن به نیروها در خط دشمن و نفوذ در عقبه این نیروها و وارد آوردن ضربات بر پیکر این نیروی متجاوز بود . اولین عملیات نامنظم که بنده در آن وارد شدم در منطقه کاکان و سخت بود . ساعت حرکت ما 7 غروب بود . چون منطقه کوهستانی و صعب العبور بود ، حدود ساعت 12 شب به پایگاه دشمن که هدف ما بود نزدیک شدیم . منطقه موانع زیادی داشت ، آن را پشت سر گذاشتیم و دشمن را دور زدیم ، به طوی که وارد سنگرهای استراحت آنان شدیم . درگیری با کشتن دو نفر نگهبان مزدور بعثی آغاز شد. در مدت کوتاهی پایگاه مورد نظر به تصرف ما درآمد و تمام نیروهایی که در آن پایگاه حضور داشتند به هلاکت رسیدند . خاطرات جنگ - یادداشت های سردار شهید کاظم فتحی زاده بعد از چند روز ما با چهار نفر از بسیجیان دلاور جهت بر هم زدن نیروهای پشت خط بعثی ، جاده بین بدرکانی را سخت مین گذاری نمودیم ، در همان لحظه که ما مشغول مین گذاری بودیم یک دستگاه خودرو دشمن به طور ناگهانی رسید ، ما تازه دو تا مـیـن ضـد تـانک با 6 محـافظ کار گذاشته بودیم و وسائلی که همراه داشتیم در جاده متفرق بود که شروع به جـمـع آوری آنـان کـرده و از جـاده دور شدیـم ، ماشین دشمن با مین برخورد کرد و تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند . دشمن در آن منطقه سردرگم بود به طوری که سه نفر از نیروهای آنان جلوی ماشین حرکت می کردند و آنها را راهنمایی می کردند . کار ما شدت گرفت . در اطلاعات و شناسایی که به عمل آمد نتیجه گرفتیم از کجا شروع به تامین ماشین می کردند . ما در جا