مقام معظم رهبری


نظرات نظر بدهيد ۹ بهمن ۱۳۶۲ سالروز شهادت شهید حسن باقری است. به همین مناسبت خاطره مقام معظم رهبری از شهید حسن باقری که توسط سردار قاسم سلیمانی بیان شده را منتشر مینماییم. روزی مقام معظم رهبری به جبهه ها آمده بودند که بحث حسن باقری به میان آمد و ایشان از این شهید خاطره ای نقل کردند؛ ایشان در خصوص باقری گفتند، «زمانی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، بنده به اهواز آمدم. بحثی بین فرماندهان ارتش و سپاه بر سر شکستن حصر سوسنگرد بود و هر یک از فرماندهان طرح های خود را بیان می کردند. فرمانده ارتش طرح خود را بیان کرد و همه او را تشویق کردند و نوبت به فرمانده سپاه رسید. من دیدم که فرمانده سپاه برای بیان طرح خود بلند شد. جوان ژنده پوشی بود که تا بلند شد، قلب من هری پایین ریخت و با خود گفتم که الان خراب می کند و بنی صدر با آن همه خباثت سپاهیان را سرزنش می کند. این فرد شروع به حرف زدن کرد و در پایان بنی صدر با آن همه خباثت گفت که احسنت.» منبع: خبرگزاری دانشجو