عکس


گردان مالک اشتر لشکر 27 عملیات والفجر 8

گردان مالک اشتر لشکر 27 عملیات والفجر 8

گردان مالک اشتر لشکر 27 عملیات والفجر 8

گردان مالک اشتر لشکر 27 عملیات والفجر 8

داغ ترین ها
واحد ضد زره تیپ ذوالفقار ، لشکر 27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
اجساد عراقی
تصاویر فاو گردان حبیب ابن مظاهر ، لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه
اسرا
سرلشگر محمد باقری در دوران دفاع مقدس
مجاهد رزمنده
مجاهد رزمنده
عکس های رزمندگان گردان مالک اشتر لشگر27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
واحد ضد زره تیپ ذوالفقار ، لشکر 27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
تصاویر راهیان نور گردان حبیب ابن مظاهر ، لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه
اسرا
سرلشگر محمد باقری در دوران دفاع مقدس
عکس های تصادفی
فرماندهان
سردار محمد علی (عزیز) جعفری در دوران دفاع مقدس
گردان میثم ، لشگر27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
واحد بهداری ، لشکر27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
عکس های رزمندگان گردان مالک اشتر لشگر27 محمدرسول الله صلوات الله علیه
تصاویر سفر زیارتی مشهد گردان جعفر طیار علیه السلام ، لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه
تصاویر غواص گردان مالک اشتر ، لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه
یادگاران دفاع مقدس
عملیات والفجر هشت
عکس تکی رزمندگان گردان عمار یاسر ، لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه
یادگاران دفاع مقدس313
لشگر 21 امام رضا علیه السلام