ّ ّ ّ ّ ّ
مقاومت‌ باور نکردنی‌ رزمندگان‌
تاریخ و زمان ارسال :11 دی 1391
دسته بندی : یادداشت
8
خلاصه یادداشت :

ناحیهی مرزیِ استراتژیک شلمچه‌ در منطقهی شمال‌ غربیخرمشهر واقع‌ شده‌ که‌ از جنوب‌ با اروند رود، از شمال‌ با منطقهیعمومی اهواز و از غرب‌ با مرزهای بین‌ المللی ایران‌ و عراق، محصورگردیده‌ است‌. وجود اروند رود در جنوب‌ آن‌، دریاچهی ماهی و جزایربوبیان‌، ویژگی نظامی خاصی را در این‌ منطقه‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ وبه‌ خاطر نزدیکی جغرافیایی آن‌ با شهر صنعتی بصره‌، از نظرکارشناسان‌ نظامی، دارای اهمیت‌ فوق العاده‌ای بوده‌ است‌. 11 دی 1391-09:45:41

ناحیهی مرزیِ استراتژیک شلمچه‌ در منطقهی شمال‌ غربیخرمشهر واقع‌ شده‌ که‌ از جنوب‌ با اروند رود، از شمال‌ با منطقهیعمومی اهواز و از غرب‌ با مرزهای بین‌ المللی ایران‌ و عراق، محصورگردیده‌ است‌. وجود اروند رود در جنوب‌ آن‌، دریاچهی ماهی و جزایربوبیان‌، ویژگی نظامی خاصی را در این‌ منطقه‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ وبه‌ خاطر نزدیکی جغرافیایی آن‌ با شهر صنعتی بصره‌، از نظرکارشناسان‌ نظامی، دارای اهمیت‌ فوق العاده‌ای بوده‌ است‌. این‌ منطقه‌نیز همانند سایر مناطق‌ مرزی، شاهد هجوم‌ تجاوزکارانهی ارتش‌صهیونیستی عراق و نادیده‌ گرفتن‌ حق‌ حاکمیت‌ جمهوری اسلامیبوده‌ است‌. رزمندگان‌ سپاه‌ اسلام‌ برای آزاد سازی مناطق‌ تحت‌ اشغال‌و دفع‌ تجاوز دشمن‌ و به‌ منظور دستیابی به‌ اهداف‌ والای خود، اقدام‌به‌ انجام‌ عملیات‌ کربلای پنج‌ در این‌ منطقه‌ نمودند. این‌ عملیات‌ در تاریخ‌ نوزدهم‌ دی ماه‌ 1365 با رمز مبارک یازهرا(ع) در منطقهی شلمچه‌ و شرق بصره‌ آغاز میشود. رزمندگان‌شجاع‌ سپاه‌ اسلام‌ در مرحلهی اول‌ عملیات‌، با هجومی مرگبار وغافل‌گیرانه‌ به‌ قلب‌ دشمن‌، در تاریخ‌ فردای آن‌ روز، شلمچه‌ را آزادمینمایند و با گسترش‌ عملیات‌ خود، هر لحظه‌ فاصلهی خود را بابصره‌ کم‌ میکنند؛ به‌ طوری که‌ صدای شلیک مسلسل‌ها مردم‌ شهر راسراسیمه‌ به‌ خیابان‌ها میریزد. در دومین‌ مرحلهی این‌ عملیات‌،رزمندگان‌ اسلام‌ با عبور از موانع‌ ایذایی و بسیار محکم‌، هجوم‌ سنگین‌خود را علیه‌ مواضع‌ دشمن‌ شروع‌ میکنند که‌ پاسگاه‌های شلمچه‌،بوبیان‌ و کوت‌ سواری در این‌ هجوم‌، آزاد میشود. رزمندگان‌ اسلام‌ باهجوم‌ دیگری چندین‌ کیلومتر از جادهی آسفالته‌ شلمچه‌ ـ بصره‌ را آزادمیکنند و به‌ عمق‌ مواضع‌ دشمن‌ نفوذ کرده‌، خود را به‌ دژ فولادین‌بصره‌ میرسانند. این‌ دژ توسط‌ کارشناسان‌ خارجی احداث‌ شده‌ بودکه‌ دارای خاکریزهای مثلثی، هلالی، سنگرهای مستحکم‌ بتونی وموانع‌ ایذایی سنگین‌ بود و ساخت‌ آن‌ پنج‌ سال‌ طول‌ کشیده‌ بود. گاردریاست‌ جمهوری عراق با فرماندهی صدام‌ به‌ منطقه‌ اعزام‌ میشود وبی درنگ‌ پاتکهای سنگین‌ خود را آغاز میکند؛ اما هر بار با تحمل‌شکست‌های سنگین‌ وادار به‌ عقب‌ نشینی میشود. در مرحلهی سوم‌ عملیات‌، رزمندگان‌ اسلام‌ از کنار اروند به‌ مواضع‌دشمن‌ در محور نهر جاسم‌ هجوم‌ برده‌، یگان‌های سر در گم‌ دشمن‌ را درعملیات‌ گاز انبری گرفتار کرده‌ و تعدادی از آن‌ها را کشته‌ یا زخمیمیکنند و با عبور از نهر جاسم‌ و تسلط‌ بر پل‌های ارتباطی، به‌ عمق‌مواضع‌ دشمن‌ نفوذ میکنند. دشمن‌ وحشت‌ زده‌ و دستپاچه‌ متوسل‌ به‌سلاح‌ ممنوعهی شیمیایی میشود تا بلکه‌ بتواند برای مدتی کوتاه‌ ازحملات‌ کوبندهی رزمندگان‌ در امان‌ باشد؛ اما مقاومت‌ باور نکردنیرزمندگان‌، این‌ سلاح‌ او را نیز بیاثر میسازد و سرانجام‌، رزمندگان‌اسلام‌ با نفوذ به‌ غرب‌ نهر جاسم‌ و کانال‌ زوجی، خود را به‌ غرب‌دریاچهی ماهی میرسانند. شش‌ خط‌ دفاعی دشمن‌ سقوط‌ میکند ومنطقهی عملیاتی از کشته‌های دشمن‌ انباشته‌ میشود.
برچسب ها :
*
*