ّ ّ ّ ّ ّ
راه خدا بهترین راههاست
تاریخ و زمان ارسال :12 بهمن 1391
دسته بندی : یادداشت
6
خلاصه یادداشت :

سالها است وصیت نامه شهدا برای همه ی ما متنی خواندی و قابل توجه شده است. ما انسانهایی که از خویشتن جا مانده ایم و در میان تکه کاغذ هایی که شهدا از خودشان برایما جا گذاشته اند به دنبال خود میگردیم . متن زیر قسمتی از وصیت نامه شهیدان سرتیپ پاسدار سید کاظم کاظمی، حمیدرضا ناظری ،محمدعلی ینارمی و شهید ابوالفضل قربانی است. 12 بهمن 1391-09:30:21

سالها است وصیت نامه شهدا برای همه ی ما متنی خواندی و قابل توجه شده است. ما انسانهایی که از خویشتن جا مانده ایم و در میان تکه کاغذ هایی که شهدا از خودشان برایما جا گذاشته اند به دنبال خود میگردیم . متن زیر قسمتی از وصیت نامه شهیدان سرتیپ پاسدار سید کاظم کاظمی، حمیدرضا ناظری ،محمدعلی ینارمی و شهید ابوالفضل قربانی است. ((قسمتی از وصیت نامه شهید سرتیپ پاسدار سید کاظم کاظمی)) 1-اگر می خواهید من آرامش داشته باشم ، لحظه ای از دشمن داخلی ، مناتفقین و ملحدین غافل نباشید. من هم سعی کردم اینگونه باشم و در این راه به سهم خود تلاش نمودم. ودیگر وصیتم این است 2-قرآن رازیاد بخوانید ، دعا را فراموش نکنید ، نیتهایتان را خالص کنید. اخلاق اسلامی رایاد بگیرید و حتماً به آن عمل کنید ، به خصوص خوش اخلاق باشید. ((قسمتی از وصیت نامه شهید حمیدرضا ناظری)) ....واگر کسی بگوید که برای اینکه نتوانست درس بخواند و تنبل بود بسیار در اشتباه است چونکه من همیشه در درسم کوشا بودم و در همه حال از دیگران پیشه می گرفتم و اکنون هم می خواهم در راه خدا پیشه بگیرم و برنده این مرحله از کمال باشیم.. ((قسمتی از وصیت نامه شهید بزرگوار محمدعلی ینارمی)) من وصیت نامه خودم را اینجا شروع کنم که یک فردی بودم خودم را نمی شناختم امروز بعداز انقلاب خودم را با آن وقت مقایسه میکنم میبینم که چه شده است من بنده گناهکار نجات پیدا کردم بله دیگر بایست فکر کرد بایستی به رهبری آن ابر مرد تاریخ عصرما نشات گرفت باید دوباره تولیدی چون قانون خدا پیغبر خدا وقانون اسلام،اسلامی که فرهنگ غنی دارد فرهنگی که توی آن ایثار و فداکاری و جانبازی و شهادت مردانگی انس برادری شعور معرفت انسانیت عقل سیاست سیاسی چون برمبنی.خدا یا شکرت که این همه نعمت به ملت ما دادی من زندگی خود را براین انقلاب مدیون هستم پس این انقلاب است که مرا به آنها رسانید چه بهتر که خود را فدای این انقلاب بکنم بروم تا سرحد شهادت.شهادتی که افتخار من است.شهدات در راه خدا وصیتی که دارم این است هیچ وقت دست از انقلاب نکشید همیشه گوش به صرف امام باشید. چند کلمه ای برای خانواده ام بگویم اول ای پدر و مادر عزیزم من کمال تشکر را دارم که چون مرا بزرگ کردی برای من زحمتهای بسیار کشیدید از شما میخواهم هیچ وقت حرف بعضی ها را گوش نکنید مخصوصاً پدر به شما میگویم که بروید دنبال کسی که به انقلاب هیچ وقت دشمنی ندارد سعی کنید با آنهای باشید که برای اسلام حقیقتی نزدیک کنید.دیگر آن که تشریفات را بگذارید کنار مادرجان پدرجان مرا ببخشید خداوند شما را حفظ کند و اما وصیت به مهسرم شما میتوانید هر جور که شرع اسلام میپذیرد رفتار کنید از اینکه چند سال با زندگی کردی خیلی از تو راضی بودم برای من زحمت کشیدی تا موقعی که سرپرستی فرزندانم را بر عهده داری آنها را تربیت کن از خواندن درس آنها هیچ گونه کوتاهی ننمایید آنها را همیشه در راه اسلام تشویق کن نگذار آنها راهی دیگر کشیده شوند آسیه جان تو دختر بزرگ من هستی حرفهای مادرت را گوش کن و حرف بزرگتر را گوش کن مادرت را اذیت مکن راضیه جان توهم حرفهای مادرت را گوش بده مادر را در کارهای خانه کمک کن اما به اما به بلقیس و علیرضا بگویید پدرت رفت آزادی بیاره تا آینده تان را گل بباره تا کشورتان را از بینگانگان دور کند بگویید که پدرت رفت پیش خدا،رفت مسافرت ابدی.وصی من پدرم است ناظر من همسرم است و سرپرستی بچه هایم را تا موقعی که همسرم باشد به عهده او باشد و اگر نخواهد پدرومادرم شما در حق فرزندانم کوتاهی ننمایید خدایا مارا شایسته بندگی خودش قرار دهد و شما از بلایات دور نگهدارد. خدا یا شکرت که این همه نعمت به ملت ما دادی من زندگی خود را براین انقلاب مدیون هستم پس این انقلاب است که مرا به آنها رسانید چه بهتر که خود را فدای این انقلاب بکنم بروم تا سرحد شهادت.شهادتی که افتخار من است.شهدات در راه خدا وصیتی که دارم این است هیچ وقت دست از انقلاب نکشید همیشه گوش به صرف امام باشید. خدایا عمر امام عزیز را تا انقلاب مهدی(عج) طولانی گردان و کشور مارا از خطرها حفظ کن به ملت این کشور صبر عنایت فرما و ای بردارنم و ای خواهرانم از شما می خواهم که دست از انقلاب و اسلام نکشید خودتان را همیشه برای دفاع از اسلام مهیا بدارید و تو ای محبد خودت رابیشتر برای انقلاب زحمت و مشقت بنداز تو برای من خیلی عزیزی دنبال اسلام خیلی کوشا باش.برو دنبال کارهای که امروز احتیاج است.ودر آخر همه شما را بخدا میسپارم. ((قسمتی از وصیت نامه شهید ابوالفضل قربانی)) میخواهم به عنوان یک برادر کوچکتر وصیت کنم،وصیت به تمام کسانی که وصیت نامه مرامی خوانند خصوصاً به هم سن و سالهای خودم. باسلام و صلوات
برچسب ها :
*
*