ّ ّ ّ ّ ّ
اولین فرمانده توپخانه سپاه به روایت سرلشگر محمد علی جعفری
تاریخ و زمان ارسال :09 اردیبهشت 1392
دسته بندی : یادداشت
7
خلاصه یادداشت :

شهید شفیع زاده علاوه بر مدیریت توانمندی که ایشان داشت، فکر بسیار نابی که داشت، در بحث توپخانه سپاه مدیریت توپخانه، جمع کردن توپخانه سپاه، تشکیل دهنده توپخانه سپاه، ایشان نقش تعیین کننده ای داشت و علاوه بر همه این روحیات یک نقطه ای داشت که در بحرانها خیلی برجسته بود و اینکه عامل روحیه بخشی دیگران بود.

شهید شفیع زاده علاوه بر مدیریت توانمندی که ایشان داشت، فکر بسیار نابی که داشت، در بحث توپخانه سپاه مدیریت توپخانه، جمع کردن توپخانه سپاه، تشکیل دهنده توپخانه سپاه، ایشان نقش تعیین کننده ای داشت و علاوه بر هم? این روحیات یک نقطه ای داشت که در بحرانها خیلی برجسته بود و اینکه عامل روحیه بخشی دیگران بود. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری درباره شهید شفیع زاده می گوید: در بحرانها و شرایط سخت جنگ، این از ویژگیهای برجسته ای است که در خیلی ها وجود ندارد و در شهید شفیع زاده از ایمان محکم و بالای آن می جوشید که آدم را به یاد شهدای عاشورا می انداخت که قبل از شهادتشان با همدیگر شوخی می کردند و مرگ را به تحفه گرفته بودند و عاشقانه داوطلب شهادت بودند. این روحیات شهیدان ما روحیات بسیار بالایی است که هر شهیدی یک برجستگی خاصی دارد؛ از جمله شهید شفیع زاده که هم در مدیریت، تدبیر، فکر و اندیشه برجسته بود و یکی هم خالق روحیه بخشی در اوج بحرانها و فشارهایی که خیلی ها را می برد، در جبهه که ایشان عامل روحیه بودند. بیشترین نقش شهید شفیع زاده در عملیات والفجر 8 و فاو بود که توپخانه نقش بسیار عمده ای در عملیات داشت که شهید شفیع زاده آنجا تلاش زیادی کرد، چون قبل از عملیات فاو، استقرار توپخانه ما نباید به اطلاع دشمن می رسید و با غافلگیری، توپها می رفتند و مستقر می شدند، مخفی می شدند که دشمن متوجه نشود. برنامه ریزی بسیار دقیقی لازم داشت که شفیع زاده این کار را کرد و دشمن چون عقبه اش در طول 70 ـ 80 کیلومتر که از سمت بصره می خواست بیاید به سمت فاو در تیررس آتش توپهای ما بود از جبه? آبادان و ما این توپهایی که شهید شفیع زاده چیده بود. در طول این مسیر و عقبه دشمن را زیر آتش توپها گرفته بود این نقش تعیین کننده ای در پیروزی عملیات والفجر 8 داشت و تلفات زیادی به دشمن وارد شد.
برچسب ها :
*
*