ّ ّ ّ ّ ّ
نامدارترین خلبان جهان چگونه می جنگید؟
تاریخ و زمان ارسال :10 اردیبهشت 1392
دسته بندی : یادداشت
6
خلاصه یادداشت :

همرزمان امیر سر لشگر شهید علی اکبر شیرودی که لقب نامدارترین خلبان جهان را از آن خود کرد، درباره چگونگی رزم این شهید سرافراز با دشمن می گویند. شیرودی که چند هزار مأموریت هوایی را در کارنامه خود دارد، شهیدی از خطه شمال کشور است که در طول دوران جنگ به دفاع جانانه از میهن پرداخت و با عشقی غیر قابل وصف به شهادت، هر لحظه برای نیل به این فیض عظیم آماده بود.

همرزمان امیر سر لشگر شهید ?علی اکبر شیرودی? که لقب نامدارترین خلبان جهان را از آن خود کرد، درباره چگونگی رزم این شهید سرافراز با دشمن می گویند. شیرودی که چند هزار مأموریت هوایی را در کارنامه خود دارد، شهیدی از خطه شمال کشور است که در طول دوران جنگ به دفاع جانانه از میهن پرداخت و با عشقی غیر قابل وصف به شهادت، هر لحظه برای نیل به این فیض عظیم آماده بود. وی مشهور به خلبانی است که بیشترین پروازهای جنگی در دنیا را انجام داد و طی ماموریت هایش بیش از 300 بار با مرگ مواجه شد. خلبانانی که شاهد ماموریت های شهید شیرودی در درگیری های کردستان بودند، مانند همه کارشناسان جنگ های هوایی در دنیا، از او بعنوان نامدارترین خلبان چرخبال های شکاری در جهان یاد می کنند. به گفته آنها، شهید شیرودی نه فقط به خاطر ساعت های طولانی پروازهای عملیاتی و ماموریت های متعدد، بلکه به سبب خصوصیت بارز دیگری نیز شایسته این عنوان است. در بررسی مجموعه مصاحبه هایی که در خصوص ویژگی های شخصیتی و چگونگی عملکرد شهید شیرودی طی ماموریت های جنگی از کارشناسان نظامی و خلبانان هوا نیروز به عمل آمده می توان به چند نکته پی برد. همرزمانی که شاهد پروازهای سه روز اول جنگ و همچنین ماموریت های آتی این خلبان رشید و شجاع در جبهه غرب بودند درباره علل تفاوت عملیات شخص شیرودی با سایرین می گویند. ایمان، آشنایی کامل با جغرافیای منطقه درگیری، ورود دلیرانه به مواضع استقرار تجهیزات دشمن، عملیات غیرقابل پیش بینی با خصم، شیرجه و سینه خیز رفتن از فاصله یک متری توپ و تانک مهاجمین به دلیل شجاعت منحصر به فرد، بیشترین ساعت پرواز در جهان و عشق به شهادت، از ویژگی هایی است که او را از دیگران متمایز کرده بود. این خلبان دلاور و مکتبی زمانی که خبردار می شود تانک های دشمن به سمت نیروهای خودی در حرکت است به دلیل اینکه تاریکی هوا اجازه پرواز را از او گرفته بود ، سخت بی قرار می شود و برای سپیده زدن لحظه شماری می کند تا با یورش به قلب دشمن مانع پیشروی آنها شود. یکی از همرزمان شهید شیرودی درباره او می گوید که این خلبان غیور و مومن در آخرین نبرد هم جانانه جنگید و پس از اینکه چهارمین تانک دشمن را هدف قرار دادیم، ناگهان گلوله یکی از تانک های عراقی به بالگرد ما اصابت کرد، اما شهید شیرودی با وجود مجروحیت، با مسلسل تانک دشمن را منهدم کرد. خلبان شیرودی روز هشتم اردیبهشت سال 1360پس از نبردی چند ساعته و انهدام چند تانک عراقی، به فیض عظیم شهادت نایل آمد.
برچسب ها :
*
*