ّ ّ ّ ّ ّ
نخستین موشک انگلیسی چه موقع به دست صدام رسید
تاریخ و زمان ارسال :25 تیر 1392
دسته بندی : یادداشت
12
خلاصه یادداشت :

بعد از آغاز عملیات رمضان، جمهوری عربی مصر با هزینه‌ امارات متحده عربی تجهیزات نظامی فراوانی به ارزش 400 میلیون دلار به عراق فرستاد که میتوان به لوازم یدکی تانکهای «تی-62» ساخت شوروی و موشکهای زمین به هوای ساخت انگلیس اشاره کرد. آغاز عملیات رمضان در تیرماه 1361، واکنش‌های متفاوتی را از سوی حامیان جهانی و منطقه‌ای صدام به همراه داشت به طوری که سیل کمکهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به سوی بغداد جاری شد. در کتاب «عبور از مرز» به بخشی از این کمکها اشاره شده است: 25 تیر 1392-09:20:04

بعد از آغاز عملیات رمضان، جمهوری عربی مصر با هزینه‌ امارات متحده عربی تجهیزات نظامی فراوانی به ارزش 400 میلیون دلار به عراق فرستاد که میتوان به لوازم یدکی تانکهای «تی-62» ساخت شوروی و موشکهای زمین به هوای ساخت انگلیس اشاره کرد. آغاز عملیات رمضان در تیرماه 1361، واکنش‌های متفاوتی را از سوی حامیان جهانی و منطقه‌ای صدام به همراه داشت به طوری که سیل کمکهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به سوی بغداد جاری شد. در کتاب «عبور از مرز» به بخشی از این کمکها اشاره شده است: • دوشنبه 21 تیر ماه 1361: در پی سفر اخیر «حسین بن طلال» پادشاه اردن و نخست وزیر این کشور به عراق و اعلام حمایت رسمی اردن از عراق در جنگ علیه ایران، دور جدید ارسال کمکهای نظامی اردن به عراق، امروز با ارسال 12 دستگاه خودرو حامل مهمات سلاح‌های سنگین از راه «فلوجه» به مقصد عراق آغاز شد. خبر دیگری درباره همکاری نظامی پادشاه اردن و حکومت صدام حسین حاکی است که ارتش عراق، بنزین و سایر مواد سوختی مورد نیاز تانکها و نفربرهای زرهی خود را از اردن و از راه بندر «عقبه» وارد میکند. • چهارشنبه 23 تیر ماه 1361: کمکهای دولت‌های عربی به حکومت عراق، امروز نیز 7 دستگاه تریلر حامل مهمات سلاح سنگین و تجهیزات نظامی از اردن وارد خاک عراق شد و در پادگان بغداد تخلیه شد. همچنین 26 دستگاه تریلر حامل تانک که از بندر «شعیبه کویت » بارگیری شده بود و 19 دستگاه تریلر حامل مهمات از مرز«نویسیب» کویت وارد خاک عراق شدند. • پنج‌شنبه 24 تیر 1361: امروز نیز بندرهای شیخ‌نشین کویت شاهد تخلیهی محموله‌های نظامی ارتش عراق و حمل آن به سوی این کشور بودند. صبح امروز یک فروند کشتی حامل مهمات متعلق به حکومت عراق وارد بندر شعیبه کویت شد و برای تخلیهی محمولهی خود در اسکله شمارهی 20 این بندر پهلو گرفت. همچنین امروز 10 دستگاه تریلر حامل مهمات از بندر نویسیب کویت بارگیری شدند و به سمت نقطه مرزی «عبدلی» در مرز کویت با عراق به حرکت درآمدند تا به ارتش عراق تحویل داده شوند. • جمعه 25 تیرماه 1361: در پی گذشت دو روز از آغاز «عملیات رمضان» دولت‌های عرب منطقه کمکهای نظامی تازه‌ای روانهی عراق کرده‌اند. شیخ‌نشین کویت که همچنان در بندرهای خود محمولات نظامی را برای ارتش عراف تخلیه و حمل میکند، امروز نیز، یک فروند کشتی به نام «الفیر» حامل تجهیزات نظامی برای عراق را در ساحل خود جای داد. همچنین از کویت 6 دستگاه تریلر حامل تجهیزات نظامی به سوی مرز عراق فرستاده شد. • روزنامهی آمریکایی واشنگتن پست، امروز از قاهره گزارش داده است که جمهوری عربی مصر با هزینهی امارات متحده عربی تجهیزات نظامی فراوانی به ارزش 400 میلیون دلار به عراق فرستاده است. این تجهیزات عبارتند از: انواع مهمات، لوازم یدکی تانکهای «تی-62» ساخت شوروی و موشکهای زمین به هوا ساخت انگلیس. این موشکها نخستین بار است که در اختیار عراق گذاشته شده است. • شنبه 26 تیرماه 1361: امروز نیز 62 دستگاه تریلر حامل مهمات و تجهیزات نظامی از کشورهای عربی همسایه عراق وارد این کشور شدند. 33 دستگاه از این تریلرها از مرز نویسیب کویت و 29 دستگاه از نقطهی مرزی «عرعر» در عربستان سعودی، وارد خاک عراق شده‌اند.
برچسب ها :
*
*