ّ ّ ّ ّ ّ
حماسه شهید احمد کاظمی در عملیات رمضان
تاریخ و زمان ارسال :10 آذر 1392
دسته بندی : یادداشت
15
خلاصه یادداشت :

«احمد کاظمی» فرمانده تیپ 8 نجف شب سختی را پشت سرگذاشته بود و در این محور علاوه بر شکستن خط دشمن و پیشروی تا عمق 10 کیلومتری منطقه دشمن مسئولیت تامین چپ منطقه نیز به عهده وی بود، به همین دلیل در تلاش بود که این صد متر خاکریز را وصل کند در سالروز عملیات رمضان در تیرماه سال 1361 به منظور ارج نهادن بر ایثار و فداکاری ملت شجاع و رزمندگان دلاور اسلام و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره تمامی شهیدان گرانقدر 8 سال دفاع مقدس و عملیات رمضان مستند زیر توسط راوی قرارگاه فتح در صحنه عملیات تهیه شده است

«احمد کاظمی» فرمانده تیپ ? نجف شب سختی را پشت سرگذاشته بود و در این محور علاوه بر شکستن خط دشمن و پیشروی تا عمق ?? کیلومتری منطقه دشمن مسئولیت تامین چپ منطقه نیز به عهده وی بود، به همین دلیل در تلاش بود که این صد متر خاکریز را وصل کند در سالروز عملیات رمضان در تیرماه سال 1361 به منظور ارج نهادن بر ایثار و فداکاری ملت شجاع و رزمندگان دلاور اسلام و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره تمامی شهیدان گرانقدر 8 سال دفاع مقدس و عملیات رمضان مستند زیر توسط راوی قرارگاه فتح در صحنه عملیات تهیه شده است که پیرامون احداث شبانه خاکریز جنوبی منطقه در مرحله پنجم عملیات که از 10 کیلومتر خاکریز، 100 متر آن به روز کشیده شده است و شهید احمد کاظمی با تمام توان تلاش می کند تا 100 متر مذکور خاکریز را کامل کند و این در حالی است که در زیر دید و تیر مستقیم انواع سلاحهای دشمن قرار دارد.این شرح عملیات نمونه کوچکی از ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام است که 8 سال نه با رژیم بعثی عراق (روایت اسناد) بلکه با تمام دنیا مبارزه کردند. با شروع عملیات، نیروهای تأمین کننده دستگاه های مهندسی همراه نخستین گروه تک ور شروع به پیش روی کردند و با نفوذ تا عمق مواضع دشمن، لودر و بولدوزرها را هم پشت سر خودشان به دل دشمن بردند. با یک تأخیر یک و نیم ساعته، مقاومت دشمن از هر دو جناح در هم شکسته شد و نیروها به محل مورد نظر رسیدند.آن ها احداث خاک ریزها را از محل مثلثی ها در عمق 10 کیلومتری منطقه دشمن به سمت مواضع خودی شروع کردند. خاک ریز احداث شده در شمال منطقه (یعنی خاک ریز سمت راست) با دقت و سرعت پایان یافت. حاج رضا حبیب الهی خودش مستقیماً از جلوترین نقطه ای که نیروهای خودی حضور داشتند بر عملیات مهندسی نظارت می کرد. عملیات احداث خاک ریز طبق برنامه پیش نرفت و به صورت کامل تمام نشد اما در جناح چپ منطقه عملیاتی کار گره خورد. در این جناح به دلیل مقاومت شدید دشمن و وجود تیربارهای فراوان، تیم های عملیاتی به سختی توانستند نفوذ کنند و تانک های متعدد دشمن که در این منطقه بودند، کار را به نحو دیگری رقم زد و در مجموع مقاومت نیروهای عراقی، آتش تیربارها و تیر مستقیم تانک اجازه نداد تا کارها طبق طراحی قبلی پیش برود. نیروهای خودی کار خود را متوقف نکردند و به آن ادامه دادند ولی بر اثر اوضاع به وجود آمده، عملیات احداث خاک ریز طبق برنامه پیش نرفت و به صورت کامل تمام نشد. قرار بود خاک ریز احداثی در منطقه دشمن و خاکریز ایجاد شده از منطقه خودی در نهایت و در وسط به هم وصل شوند که عملیات به طور کامل صورت نگرفت و حدود یکصدمتر در وسط بین دو خاک ریز باز مانده بود که عملیات احداث به سبب روشنایی صبح و فشار مضاعف دشمن و ، متوقف شد. نیروها و تجهیزات خود را چندین برابر کرد. دشمن اگر موفق می شد که مانع اتصال این خاکریز شود، می توانست با زرهی به مواضع نیروهای خودی نفوذ کند و کار را پایان دهد و یا چون نیروها از این جناح آسیب پذیر بودند، مانع رفت و آمد و تدارک آن ها در جلو باشد. دشمن برای این کار، بیش از ده دستگاه تانک آورده و در فاصله حدود یک کیلومتری در مقابل این شکاف قرار داده بود. تانک ها و تیربارها به نوبت به این حد فاصل یک صد متری تیر مستقیم می زدند تا به هرصورتی که شده مانع اتصال خاک ریزها باشند. علاوه بر آن، چند گروه توپخانه و کاتیوشا نیز منطقه مورد نظر را هدف گرفته بودند.ولوله عجیبی آن محدوده را فراگرفته بود؛ نیروهای خودی و مسئولان عملیاتی تیپ 8 نجف و قرارگاه فتح همه جمع شده بودند و می خواستند به هر نحوی که شده دو خاک ریز را به هم وصل کنند و به این مسئله خاتمه بدهند. شهید حبیب الهی هم از سمت راست فارغ شده و به یاری آمد، ولی چشمان سرخ شده او که به پیاله خون شبیه بودند، نشان از خستگی و بی خوابی زیاد وی می دادند که توان او را گرفته و جسمش را فرسوده کرده بود به نحوی که هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد و حتی حرف زدنش هم طبیعی نبود. غیر از ایشان، »ردانی پور« فرمانده قرارگاه فتح و »خرازی« فرمانده تیپ 41 امام حسین(ع) نیز آمده بودند. احمد کاظمی در تلاش بود که این صد متر خاکریز را به هم وصل کند «احمد کاظمی» فرمانده تیپ 8 نجف شب سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته بود و در این محور علاوه بر شکستن خط دشمن و پیشروی تا عمق 10 کیلومتری منطقه دشمن مسئولیت تامین چپ منطقه عملیات نیز به عهده وی بود، به همین دلیل در تلاش بود که این صد متر خاکریز را به هم وصل کند. برادر کاظمی چند نفر راننده نفربر، لودر و بولدوزر داوطلب شهادت از میان بچه های تیپ را انتخاب کرد. او به راننده نفربرها مأموریت داده بود تا در حدفاصل یک صدمتر باقی مانده خاکریز، در مقابل دید دشمن به چپ و
برچسب ها :
*
*