صفحه اصلی

خودش را فرزند کردستان میدانست

خودش را فرزند کردستان میدانست

هر درختی که به بار مینشیند ریشه ای دارد، ریشه ی محمود پدرش بود. مردی کاسب، از اون کاسب های درست و معتمد محل که اهل مسجد و هیات بود که هیچ وقت برای پیروزی انقلاب و ارتباط با...

یادداشت و گفت‌وگو

صوت‌ها

صوت انتخابی هفته

رادیو دفاع مقدس، قسمت اول و دوم

روزشمار

عکس

بانک اطلاعاتی

یادمان