12 آبان

1365 – سخنان جلود و سرمقاله واشنگتن‌پست درباره تلاش عربستان برای افزایش قیمت نفت و نارضایتی امریکا از برکناری یمانی و نقش ایران در این زمینه.

12 آبان 1365 - سخنان جلود و سرمقاله واشنگتن‌پست درباره تلاش عربستان برای افزایش قیمت نفت و نارضایتی امریکا از...

ادامه مطلب

1365 – گزارش میدل‌ایست درباره میزان و چگونگی صادرات و تولید فرآورده‌های نفتی ایران. آغاز عملیات مجدد بارگیری از پالایشگاه باختران.

12 آبان 1365 - گزارش میدل‌ایست درباره میزان و چگونگی صادرات و تولید فرآورده‌های نفتی ایران. آغاز عملیات مجدد بارگیری...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 8 1 2 8