16 آبان

1365 – دیدگاه‌های سیاستمداران امریکایی درباره تلاش امریکا برای نزدیکی به ایران، تأکید بر اهمیت رابطه با ایران و خطر پیروزی ایران در جنگ.

16 آبان 1365 - دیدگاه‌های سیاستمداران امریکایی درباره تلاش امریکا برای نزدیکی به ایران، تأکید بر اهمیت رابطه با ایران...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 9 1 2 9