13 بهمن

1361 – نمونه‌یی از تلاش نیروهای اپوزوسیون خارج از کشور برای تخریب وجهه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هم‌راهی رسانه‌ها و کشورهای غربی با آنان.

13 بهمن 1361 - نمونه‌یی از تلاش نیروهای اپوزوسیون خارج از کشور برای تخریب وجهه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و...

ادامه مطلب