16 بهمن

1361 – سخن‌رانی نخست‌وزیر در مسجد امام خمینی به مناسبت چهارمین سال‌گرد پیروزی انقلاب اسلامی به دعوت جامعه‌ی انجمن‌های اسلامی بازار.

16 بهمن 1361 - سخن‌رانی نخست‌وزیر در مسجد امام خمینی به مناسبت چهارمین سال‌گرد پیروزی انقلاب اسلامی به دعوت جامعه‌ی...

ادامه مطلب

1361 – مقاله واشنگتن پست درباره‌ی ناتوانی عراق از پرداخت بدهی‌های میلیاری سررسیدشده و تأثیر محدودیت صدور نفت عراق در اقتصاد این کشور.

16 بهمن 1361 - مقاله واشنگتن پست درباره‌ی ناتوانی عراق از پرداخت بدهی‌های میلیاری سررسیدشده و تأثیر محدودیت صدور نفت...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 1 2