1 خرداد

1358 – گزارش فرمانده گردان ژاندارمری مریوان از مشکلات امنیتی شهر و اقدامات مسلحانه، اعلام ضرورت تقویت نیروهای انتظامی و خلع سلاح.

1 خرداد 1358 - گزارش فرمانده گردان ژاندارمری مریوان از مشکلات امنیتی شهر و اقدامات مسلحانه، اعلام ضرورت تقویت نیروهای...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 1 2