1 دی

1361 – تأثیر قدرت‌مندی ایران در تصمیم‌گیری‌های آینده‌ی سازمان اوپک و سخنان دبیرکل اوپک برای ادامه‌ی کار کمیته‌ی کارشناسی برای حفظ قیمت نفت.

1 دی 1361 - تأثیر قدرت‌مندی ایران در تصمیم‌گیری‌های آینده‌ی سازمان اوپک و سخنان دبیرکل اوپک برای ادامه‌ی کار کمیته‌ی...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 1 2