11 دی

1359 – بر اساس خاطرات پیر سالینجر، امروز آخرین پیشنهادات امریکائی‌ها توسط واسطه‌های الجزایری به ایران داده شد و ظاهراً توافقی همه جانبه حاصل گردید.

11 دی 1359 - بر اساس خاطرات پیر سالینجر، امروز آخرین پیشنهادات امریکائی‌ها توسط واسطه‌های الجزایری به ایران داده شد...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 1 2