14 دی

1361 – عزیمت یک هیئت عالی‌رتبه به توکیو به منظور مذاکره با پیمان‌کاران ژاپنی درباره‌ی شروع مجدد عملیات ساختمانی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی.

14 دی 1361 - عزیمت یک هیئت عالی‌رتبه به توکیو به منظور مذاکره با پیمان‌کاران ژاپنی درباره‌ی شروع مجدد عملیات...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 1 2