11 مرداد

1365 – شهادت‌ هفت‌ تن‌ از افراد سپاه‌ در درگیری‌ با عناصر حزب‌ دمکرات‌ کردستان‌؛ درگیری‌ بین‌ عوامل‌ کومه‌له‌ و حزب‌ دمکرات‌ در سقز.

11 مرداد 1365 - شهادت‌ هفت‌ تن‌ از افراد سپاه‌ در درگیری‌ با عناصر حزب‌ دمکرات‌ کردستان‌؛ درگیری‌ بین‌ عوامل‌...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 7 1 2 7