13 مرداد

1366 – آغاز مانور دریایی “شهادت” در سواحل خلیج‌فارس، اقدامات انجام شده و سخنان فرمانده کل سپاه درباره اهداف نظامی سیاسی مانور و نقاط قوت آن.

13 مرداد 1366 - آغاز مانور دریایی "شهادت" در سواحل خلیج‌فارس، اقدامات انجام شده و سخنان فرمانده کل سپاه درباره...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 6 1 2 6