13 مهر

1365 – سپاه‌پاسداران جهت گسترش سازمان رزم و آموزش نیروهای بسیج، دستورالعمل تأسیس اردوگاه‌های “انصارالحسین” را به نواحی سپاه ارسال کرد.

13 مهر 1365 - سپاه‌پاسداران جهت گسترش سازمان رزم و آموزش نیروهای بسیج، دستورالعمل تأسیس اردوگاه‌های "انصارالحسین" را به نواحی...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 12 1 2 12