آخرین مطالب

مثل بالهای پروانه…

مثل بالهای پروانه…

شهید صادق نوبخت همیشه آرزو داشت که مثل یک پروانه باشد، بتواند پرواز کند. در دشتی آکنده از گلهای وحشی یا در بیکران آسمان آبی یا مثل پرواز آن پروانه ای که...

اوستا عبدالحسین حلال خور

اوستا عبدالحسین حلال خور

بعضى قبل از اینکه وارد این میدان بشوند نخبه نبودند، این میدان آنها را به فلک رساند؛ مثل اوستا عبدالحسین بنّا، که یک شاگرد بنّا بود؛ وارد میدان جنگ شد، رسید به...

رستگاری ابدی

رستگاری ابدی

به قول شهید مرتضی حمزه دولابی " یه روز دیرتر، یه روز زودتر! یه جای نزدیک یا یه جای دورتر. ما خرج شده های جنگیم. دیر و زود داره اما سوخت و...

آخرین اخبار