ّ ّ ّ ّ ّ
شعری که شهید خرازی را بیهوش کرد
تاریخ و زمان ارسال :26 خرداد 1394
دسته بندی : یادداشت
7
خلاصه یادداشت :

حاج حسین خرازی بی قرار بود اما به رو نمی آورد خیلی ها داشتند باور میکردند اینجا آخرشه ، یه وضعی شده بود عجیب، توی این گیر و دار حاجی اومد بیسم چی را صدا زد. حاجی گفت هر جور شده با بی سیم محمدرضا تورجی زاده را پیدا کن. 26 خرداد 1394-13:10:50

خبرگزاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: توی خط مقدم کارها گره خورده بود خیلی از بچه ها پرپر شده بودند خیلی مجروح شده بودند. حاج حسین خرازی بی قرار بود اما به رو نمی آورد خیلی ها داشتند باور میکردند اینجا آخرشه ، یه وضعی شده بود عجیب، توی این گیر و دار حاجی اومد بیسم چی را صدا زد. حاجی گفت هر جور شده با بی سیم محمدرضا تورجی زاده را پیدا کن. (شهید تورجی زاده فرمانده گردان یازهرا س ) مداح با اخلاص و از بچه های دلاور و شجاع لشکر بود. شعری که شهید خرازی را بیهوش کرد خلاصه تورجی زاده را پیدا کردند ، حاجی بیسیم را گرفت با حالت بغض و گریه از پشت بیسیم گفت: تورجی زاده چند خط روضه حضرت زهرا برام بخون. تورجی زاده فقط یک بیت زمزمه کرد که دیدم حاجی از هوش رفت! خدا میدونه نفهمیدیم چی شد وقتی به خودمون اومدیم دیدیم بچه ها دارند تکبیر میگویند ، خط را گرفته بودند، عراقی ها را تارو مار کرده بودند، با توسل به حضرت زهرا(س) گره کار باز شده بود.
برچسب ها :
*
*