ّ ّ ّ ّ ّ
عملیات مطلع الفجر
تاریخ و زمان ارسال :13 دی 1388
دسته بندی : یادداشت
7
خلاصه یادداشت :

در پی عملیات پیروزماندان ثامن‌الائمه(ع) و در نتیجه پیگیری استراتژی آزادسازی مناطق اشغالی، مقرر شد علاوه بر عملیات‌های بزرگ (سلسله عملیات موسوم به کربلا) چند عملیات محدود در جبهه‌های میانی و شمالی انجام شود تا علاوه بر مشغول داشتن نیروهای دشمن در آن مناطق، از آزادسازی و گسیل آنها به سوی جبهه جنوب ممانعت به عمل آید. عملیات مطلع الفجر یکی از مهمترین این سلسله عملیات بود.

در پی عملیات پیروزماندان ثامن‌الائمه(ع) و در نتیجه پیگیری استراتژی آزادسازی مناطق اشغالی، مقرر شد علاوه بر عملیات‌های بزرگ (سلسله عملیات موسوم به کربلا) چند عملیات محدود در جبهه‌های میانی و شمالی انجام شود تا علاوه بر مشغول داشتن نیروهای دشمن در آن مناطق، از آزادسازی و گسیل آنها به سوی جبهه جنوب ممانعت به عمل آید. عملیات مطلع الفجر یکی از مهمترین این سلسله عملیات بود. اهداف عملیات اهدافی که در این عملیات دنبال میشد، عبارت بودند از: - فراهم سازی مقدمات آزادسازی قصرشیرین و نفت شهر - نزدیکی به شهر اشغال شده قصرشیرین - انهدام قوای دشمن - جلوگیری از آرامش نیروهای دشمن در جبهه میانی موقعیت منطقه منطقه عملیاتی عملیات دارای دو محور عمده بود: سرپل ذهاب و گیلانغرب. محور سرپل ذهاب علاوه بر ارتفاعات متعدد از جمله برآفتاب ، دارای تنگه‌های استراتژیک حاجیان، کورک و قاسم‌آباد میباشدکه از طریق آنها جاده گیلانغرب - قصرشیرین و سایر خطوط مواصلاتی عقبة دشمن در دید و تیر قرار میگرفتند. در محور گیلانغرب که از وسعت بیشتری نسبت به محور سرپل ذهاب برخوردار است، ارتفاعاتی همچون شیاکوه، سرتتا، چرمیان، دیزه کش، بزنیلی و نیز چند قله دیگر وجود دارند. استعداد دشمن الف. قبل از شروع عملیات: - تیپ‌های 2، 5 و 39 پیاده کوهستانی - یگ گردان از تیپ 22 پیاده کوهستانی - گردان تانک لشکر 4 پیاده کوهستانی - یک گردان نیروی مخصوص ب. بعد از شروع عملیات: - تیپ‌های 425 و 503 پیاده - یک گردان از تیپ 4 پیاده کوهستانی - یک گردان از تیپ 412 پیاده - پنج گروهان کماندویی سازمان رزم خودی الف. سپاه پاسداران، 11 گردان پیاده ب. ارتش: تیپ 58 ذوالفقار به استعداد 4 گردان گردان‌های 211 و 265 زرهی و یک گردان از گردان 290 زرهی(4) ج. ژاندارمری: 1 گردان طرح عملیات سه معبر اصلیدر نظر گرفته شده بود. یک معبر از ارتفاعات سنبله در جنوب پادگان ابوذر شروع و به ارتفاعات برآفتاب و در نهایت پس از قطع جادة گیلانغرب به قصرشیرین در منطقه سرتتان و تنگه قاسم آباد با محور گیلانغرب الحاق میکرد. گروه ضربت تیپ 58 ذوالفقار میبایست تانکهای دشمن در قاسم‌آباد را منهدم میکرد و ضمن هموار کردن راه عبور تانکهای خودی، جاده گیلانغرب به قصرشیرین را مسدود مینمود. دو معبر دیگر در منطقه عمومی غرب گیلانغرب انتخاب شده بود. یک معبر با استفاده از جادة آسفالت گیلانغرب - قصرشیرین و روستای آوزین به سمت غرب تک میکرد و با نیروهای معبر شمالی (معبر اول) الحاق میکرد. معبر سوم نیز از ارتفاعات چغالوند و داربلوط شروع و در نهایت به چرمیان، شیاکوه ختم میگردید. خاطرنشان میشود هریک از معابر اصلی دارای چند معبر فرعی بود و اهداف مستقلی را تامین میکرد. کنترل و هدایت عملیات نیز توسط چهار پاسگاه فرماندهی انجام میشد. این پاسگاه‌های فرماندهی با نام‌های امام خمینی، شهید رجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی انجام وظیفه میکردند. هدایت و کنترل کامل عملیات با مرکز فرماندهی امام خمینی بود. شرح عملیات وضعیت خاص منطقه و بعد مسافت در محورهای مختلف و لزوم راهپیمایی در بعضی از معابر ایجاب میکرد که زمان آغاز درگیری با دشمن، ساعت 3 بامداد روز 20/9/1360 تعیین گردد، لیکن با بروز مشکلاتی همچون هوشیاری دشمن در برخی محورها و منحرف شدن نیروها از مسیر اصلی - به دلیل پیچیدگی زمین - موجب شد تا عملیات زودتر از ساعت مقرر با رمز یا مهدی ادرکنی(عج) انجام شود. با شروع عملیات، واکنش دشمن بسیار سریع بود و با تسلط کافی که بر زمین منطقه داشت موفق شد از پیشروی نیروهای خودی جلوگیری کند. در محور سرپل ذهاب، قوای جمهوری اسلامی به رغم عدم توفیق در فتح تنگه کورک، نقاطی از ارتفاعات برآفتاب را به تصرف خود درآورده و جاده گیلانغرب - قصرشیرین را مسدود کردند. درگیری در محور گیلانغرب نیز به روشنایی روز انجامید و نیروهای عمل کننده در این محور موفق شدند با تحمل تعدادی شهید و مجروح ارتفاع شیاکوه را به تصرف خود درآورند. تلاش رزمندگان خودی در طول روز اول عملیات نیز در همین حد باقی ماند و نیروهای عراقی توانستند با بررسی اوضاع و شناسایی مواضع نیروهای مهاجم، در شب دوم عملیات در محور شیاکوه پاتک کنند. این پاتک با مقاومت و هوشیاری نیروهای طرف مقابل خنثی شده و نیروهای عراق بدون کسب نتیجه، عقب رانده شدند. در پی آن، آتش دشمن بر تمامی محورها شدت یافت و در نتیجه ابتدا نیروهای خودی (با فرماندهی ارتش) مستقر در محور دیزهکش و سپس تعداد دیگری از نیروها عقب‌نشینی کردند. عقب‌نشینیهای مزبور که بدون اطلاع و هماهنگی با فرماندهی عملیات انجام شده بود، موقعیت محور سرتتان را از جناحین ب
برچسب ها :
*
*