ّ ّ ّ ّ ّ
استاد مطهری به روایت اسناد ساواک
تاریخ و زمان ارسال :12 اردیبهشت 1389
دسته بندی : یادداشت
9
خلاصه یادداشت :

برابر سوابق موجود، نام‏برده بالا استاد مطهری یکی از روحانیون افراطی... میباشد که در جریان پانزده خرداد 42، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و به مدت چهل روز بازداشت بوده است.

برابر سوابق موجود، نام‏برده بالا استاد مطهری یکی از روحانیون افراطی... میباشد که در جریان پانزده خرداد 42، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و به مدت چهل روز بازداشت بوده است. مطهری کیست؟ در ضمن اسناد و نوشته‏ها و گزارش‏های بسیاری از مأموران ساواک، آن‏جا که از ضرورت آشنایی با شخصیت و افکار و اندیشه‏های استاد مطهری صحبت شده، از ایشان با این عبارات یاد میشود: «برابر سوابق موجود، نام‏برده بالا استاد مطهری یکی از روحانیون افراطی... میباشد که در جریان پانزده خرداد 42، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و به مدت چهل روز بازداشت بوده است. یاد شده فوق، از آن پس همواره درصدد بوده که در فرصت‏های مقتضی، اقداماتی بر علیه امنیت کشور دنبال نماید. مشارالیه از سال 42 تاکنون، متناوبا در جلسات مذهبیِ مختلف در تهران و شهرستان‏ها، مطالب تحریکآمیز، گمراه کننده و اهانت آمیزی را در لفاف مسایل مذهبی و تاریخ اسلام بیان کرده و مینماید. از جمله اقدامات مشارالیه آن است که در سال 49، فعالیت دامنه داری را آغاز نمود تا ضمن افتتاح یک حساب بانکی و به دنبال تبلیغات مفصل در بالای منبر، از بین عناصر متعصب مذهبی، وجوهی را جهت کمک به فلسطینیها جمع‏آوری کند». جلوگیری از فراموشی نهضت اسلامی پس از جریانات پانزدهم خرداد و به زندان افتادن استاد مطهری و آزادی ایشان، آن شهید نه تنها در ادامه دادن راه مبارزه کوتاه نمیآید، بلکه مصمم‏تر از همیشه، این راه را پی میگیرد. ایشان میکوشد ضمن آشناسازی مردم به وظایف دینی و اجتماعیشان، از به فراموشی سپرده شدن رهبران در بند نهضت، به ویژه امام خمینی رحمه‏الله جلوگیری به عمل آورد. شهید مطهری در بهمن ماه سال 1342، در مسجد هدایت در این باره میگوید: «باید از امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی ننماییم. باید از برادران دینی خود بخواهیم و به ایشان بگوییم که چه باید بکنند تا این که بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.... ما مسلمانان، باید رهبران واقعی خود را بشناسیم و بدانیم که چه شخصی در راه سربلندی اسلام و قرآن کوشش مینماید و باید کسانی که فرمان خدای بزرگ را کفر میدانند و برای آمال دنیوی خود قرآن و دین اسلام رالگدمال میکنند، از بین خود طرد نماییم. اکنون نیز وقت باقی و کار از کار نگذشته. همه یک دل و یک زبان میتوانیم نیّات اسلام را برآورده سازیم و همه برای خلاصی رهبران بزرگ اسلام کوشش نماییم». روشنگری در حال مبارزه شهید مطهری، از اندیشمندانی بود که در کنار مبارزه با دشمن، از روشنگری و آموزش مردم و آشناسازی آن‏هابا معارف اسلامی و هدایت اخلاقی مردم غافل نمیشد. به شهادت اسناد، اغلب سخنرانیهای ایشان، به یکی از این دو یا هر دو مقوله میپرداخت. به عنوان نمونه، در یکی از اسناد ساواک آمده است: «آقای مرتضی مطهری، استاد دانشگاه، تحت عنوان انسانیت در مکتب علی، صحبت و در موارد آزاد ساختن خود از قید و بند نفس صحبت کرده و میگفت: استعمارگران غربی میکوشند تا ما را در قید و بند اسارت نفس خود نگه داشته و حس آزادی خواهی و آزادیطلبی را از ما سلب کنند. او پس از گفتن مطالبی، دانشجویان را به پاکی و دین‏داری دعوت نمود». در یک مورد دیگر در گزارش ساواک آمده است: «مرتضی مطهری، در حسینیه ارشاد حاضر شد و درباره اتحاد و یگانگی مسلمانان صحبت نمود و در پایان، اظهار داشت رؤسای جمهوری اسبق آمریکا، سعی داشتند بین کشورهای اسلامی اختلاف اندازند و گفته بودند مسلمانان باید روی ملیّت تکیه کنند، نه روی ایمان. همین موضوع ضربه بزرگی به اسلام و اسلامیان وارد کرد». ساواک و شهید مطهری در گزارشی از ساواک، پس از اشاره به فعالیت‏های مختلف استاد مطهری، به عنوان پیشنهاد و نتیجه بررسیهای فراوان آمده است: «نتیجه حاصله از تجزیه و تحلیل اقدامات شیخ مرتضی مطهری، حاکی از آن است که یاد شده، از سال 42 تاکنون، همواره درصدد آن بوده که به انحای مختلف و با زیرکی خاص، به اقدامات روحانیون افراطی در مخالفت با رژیم دامن زده و ضمن سخنرانیهای خلاف و از طریق فعالیت‏های جنبی، از جمله تألیف کتاب، عناصر متعصب مذهبی را نسبت به رژیم و انقلاب سفید، هرچه بیش‏تر بدبین نموده، و آنان را به سوی فعالیت‏های ضدامنیتی سوق دهد. پس از جلوگیری از تشکیل جلسات حسینیه ارشاد که قریب به اتفاق شرکت کنندگان آن دانشجویان دانشگاه‏ها و مدارس عالی بودند، مشار الیه تصمیم گرفته که به سم‏پاشیهای خود در بالای منبر ادامه دهد و به این ترتیب، اگر این امکان را نداشت که دانشجویان را به حسینیه ارشاد بکشد، خود به دیدن آن‏ها رفت و از آن پس، با برنامه‏ای پیگیر، در جلساتی که در مساجد و نمازخانه‏های دانشگاه‏ها و مدارس عالی برقرا
برچسب ها :
*
*