ّ ّ ّ ّ ّ
سرلشکر فیروزآبادی: بیانیه تهران اعلام اتحاد کشورهای مستقل جهان بود
تاریخ و زمان ارسال :12 مرداد 1389
دسته بندی : یادداشت
9
خلاصه یادداشت :

سرلشکر سیدحسن ‌فیروزآبادی رئیس‌ ستاد کل ‌نیروهای مسلح در جمع مقامات و مدیران برجسته نظامی در ارتباط با سرمایه‌داری استکبار جهانی اظهار داشت: سرمایه‌داری استکبار جهانی میخواهد که‌همه ‌مردم ‌دنیا برده‌ او باشند، دین‌های ‌الهی را حذف‌ کند و بگوید برابر دینی که ‌من‌ تعیین ‌میکنم‌ شما باید زندگیکنید. اما جمهوری اسلامی صدایش‌ به‌ همه‌ جا رسیده‌ است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌ و نیروهای مسلح‌ ایران‌ در برابر تهاجم‌، ابر سرمایه‌داری جهان‌ قرار دارند. سرلشکر سیدحسن ‌فیروزآبادی رئیس‌ ستاد کل ‌نیروهای مسلح در جمع مقامات و مدیران برجسته نظامی در ارتباط با سرمایه‌داری استکبار جهانی اظهار داشت: سرمایه‌داری استکبار جهانی میخواهد که‌همه ‌مردم ‌دنیا برده‌ او باشند، دین‌های ‌الهی را حذف‌ کند و بگوید برابر دینی که ‌من‌ تعیین ‌میکنم‌ شما باید زندگیکنید. اما جمهوری اسلامی صدایش‌ به‌ همه‌ جا رسیده‌ است‌ که ‌برای انسان کار میکند و طالب‌آزادی ‌انسان‌ است‌ و میخواهد معنویت ‌را برای انسان‌ هدیه‌ کند و بین‌ انسان‌ و خدا رابطه‌ برقرار کند. رئیس ‌هیئت ‌امنای ‌دانشگاه ‌عالی ‌دفاع‌ ملی ‌همچنین ‌در تحلیل ‌سردرگمی استکبار جهانی گفت‌: یک زمانی سرمایه‌داری ‌و استکبار جهانی به یک ‌طبقاتی که ‌در خدمت‌ خودش ‌بودند اعتقاد داشت‌. اما بر اثر انقلاب‌ اسلامی سه ‌نوع بیداری ‌بین ‌ملت‌ها اتفاق‌ افتاد. یکی اینکه ‌مردم ‌در دنیا میگویند در ایران‌ چه ‌میگذرد و ممکن‌ است‌ شیعه ‌بشوند و به ‌انقلاب ‌اسلامی بپیوندند. نوع‌ دوم ‌این ‌است‌ که ‌مسلمانان ‌میگویند انقلاب‌ اسلامی از ماست‌ و موجب تقویت اسلام است. این‌ هم ‌خیلی ‌خوب ‌اتفاق ‌افتاده ‌است. وی افزود: نوع ‌سومش‌ این ‌است‌ که ‌طی ‌بیش‌ از صد سال ‌در غرب ‌و شرق ‌تلاش ‌شده ‌بود که ‌دین‌های ‌الهی کنار زده ‌شود در شرق که کمونیسم ‌و مارکسیسم‌ را آوردند و خدا را حذف‌ کردند و با روش‌ دیکتاتوری پرولتاریا (طبقه کارگر) میخواستند بشر را ادارهکنند .در بلوکغرب‌هم‌گفتند خدا به کنار، ما بر مبنای عقل ‌و دانش ‌و تجربه ‌بشر میخواهیم زندگی و حکومت کنیم اگر کسی فکر میکند خدا هست ‌خودش‌ با او رابطه ‌داشته‌باشد ولی در امور جامعه‌ دخالت ‌ندهد. خوب،‌ این ‌هم ‌در دنیا از بین‌ رفته‌، مردم ‌دنیا و بیشتر از همه‌ مردم ‌آمریکا، انگلیس‌ و فرانسه‌ به ‌سمت ‌ایمان ‌حرکت‌ میکنند و نقش‌ ایمان‌ در علوم‌ وارد میشود مانند روانشناسی لائیک، ‌در حال‌ نابودی است‌ و روانشناسی الهی ‌ظهور و بروز کرده ‌است‌. فیروزآبادی ادامه داد: جامعه‌شناسی و بقیه‌ امور هم‌ همین ‌طور است‌. چیزهای خیلی ‌ساده‌ای که ‌ما قدرت ‌درکش‌ را نداریم ‌مانند حجاب‌ که ‌واقعا ما حجاب‌ را به‌ عنوان یک حکم‌ الهی ‌نگاه ‌میکردیم‌. اما امروز هرکس‌ میخواهد اعلام‌ مخالفت‌ با جریان‌ ضد ایمانی دنیا کند با حجاب ‌وارد میشود یا در تظاهرات ‌حجاب‌ شرکت ‌میکند. عضو مجمع ‌تشخیص‌ مصلحت‌ نظام ‌با اشاره‌ به راهبردهای ابر سرمایه‌دار گفت: ‌سرمایه‌داری ‌جهانی ‌در محاسباتش ‌فهمید دیگر حکومت‌ها و سرمایه‌داران ‌حد واسط که ‌قبلاً به‌ رسمیتشان‌ میشناخت‌، کارآمدی ‌لازم‌ برای حفظ‌ منافع ‌سران ‌استکبار را ندارند. در گذشته‌ اینها را در برابر مردم‌ قرار داده ‌و دستوراتش‌ را به‌ اینها میداد و اینها هم‌ بر مردم‌ تحمیل‌ میکردند اما ناچار بود سهمی از سود و سرمایه‌اش ‌را هم‌ در اختیار اینها بگذارد و الان‌ آنها هم‌ در دید استکباری و شیطانیشان ‌تکامل ‌پیدا کرده‌اند و میگویند همه‌ سرمایه‌ و سود برای خودمان ‌است‌ دیگران‌ همه هستند، میخواهد رئیس‌جمهور امریکا باشد یا نخست وزیر انگلیس‌ یا میخواهد مجلس ‌فرانسه ‌و آلمان‌ باشد. عضو شورای عالی ‌امنیت ‌ملی ‌در خصوص‌ روش‌ها و عملکردها و شعارهای ابر سرمایه داری افزود: امروز ابر سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری ماژور پیدا شده‌ است‌ اینها حتی حکومت‌ آمریکا را هم‌ با منافع ‌خودشان‌ تطبیق ‌میدهند، علت‌ اینکه ‌بحران‌ مالی در آمریکا پیدا شد این‌بود که‌ رؤساء ‌ابر شرکت‌ها خودشان‌ برای خودشان‌ تصمیم ‌میگیرند حتی اگر آمریکا به‌ هم‌ بپاشد، چنانچه‌ اخیرا ‌اوباما اعلام‌ کرد که‌ تصمیمات‌ غلط‌ وال استریت باعث‌ بحران ‌در کشور شد. اروپا نابود میشود، نابود بشود، برایشان‌ فرقی ‌نمیکند و تمام ‌شبکه ‌علم ‌صادراتی ‌و نرم‌افزارهای ‌صادراتی ‌غرب‌، همه‌ مدیران ‌و دانشمندان‌ را در سراسر جهان‌ هدایت ‌میکند به ‌سمت‌ فرمولی که ‌ابر سرمایه‌داری ‌ارائه ‌میکند، نه ‌آمریکا، نه‌ فرانسه‌ بلکه آن ‌مرکزیت ‌شیطانی ‌است که ‌دارد این‌ چیزها را دیکته ‌میکند چون‌ سرمایه‌ها را هم ‌در اختیار خودش‌ گرفته ‌است‌. پروژه‌ای که ‌مغایر نظرشان‌ باشد تصویب‌ نمیکنند و اجازه‌ اجرا به‌ آنها نمیدهند و با آن‌ مخالفت‌ و کار شکنی میکنند. فیروزآبادی یادآور شد: منتها حیله‌ای که ‌زده‌اند خیلی ‌عجیب ‌است‌ شعار شفقت‌، دموکراسی و عدالت که ‌همان ‌مهرورزی ‌مردم‌سالارانه ‌دینی ‌است‌. فقط‌ کلمه ‌اسلامی را ندارد، در ای
برچسب ها :
*
*