ّ ّ ّ ّ ّ
مطروحه ای برای «جانبازِ شهید»
تاریخ و زمان ارسال :01 تیر 1390
دسته بندی : یادداشت
9
خلاصه یادداشت :

رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران آئینی فرمودند: «یکی از همین چیزهائی که مربوط به جنگ است و از چیزهائی است که ذهن من را مشغول میکند، این جانبازهائی هستند که بعد از مدتی به شهادت میرسند؛ این خودش یک موضوع ویژه است؛ این غیر از شهیدی است که در جبهه شهید شده و درباره اش هم شعر گفته شده؛ این انسانی است که یک تجربه ای را گذرانده و رنجی را تحمل کرده، آخرش هم شهید شده. بگردید موضوعات اینجوری را پیدا کنید.» 1 تیر 1390-10:26:18

رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران آئینی فرمودند: «یکی از همین چیزهائی که مربوط به جنگ است و از چیزهائی است که ذهن من را مشغول میکند، این جانبازهائی هستند که بعد از مدتی به شهادت میرسند؛ این خودش یک موضوع ویژه است؛ این غیر از شهیدی است که در جبهه شهید شده و درباره اش هم شعر گفته شده؛ این انسانی است که یک تجربه ای را گذرانده و رنجی را تحمل کرده، آخرش هم شهید شده. بگردید موضوعات اینجوری را پیدا کنید.» از دیرباز در محافل ادبی و انجمن های شعر، مقوله ای به نام «مطروحه» وجود داشته است. مطروحه، بیتی بوده که معمولاً بزرگ یک انجمن شعر در پایان محفل، مطرح می کرده و از شاعران می خواسته تا براساس همان بیت و در همان وزن و با همان ردیف و قافیه یا براساس آن مضمون، شعری بسرایند و در جلسه بعد در آن محفل بخوانند. این کار چند فایده داشته است؛ نخست آن که شاعران انگیزه ای برای سرایش شعری تازه می یافتند؛ دوم آن که شاعران میزان توانایی خود را در آن قالب و با آن ردیف و قافیه در می یافتند و عیار کار را می سنجیدند و با توجه با آثار دیگران، ضعف های اثر خود را دریافته و به تقویت شعر خود می پرداختند؛ سوم آن که یادگاری نیکویی از آن محافل بود و هرگاه آن شعر خود را می خواندند، به یاد آن محفل می افتادند. در دیدار شاعران آئینی با رهبر معظم انقلاب، که روز چهارشنبه 25 خردادماه برگزار شد، معظم له در رهنمودهای شان شاعران را به موضوع دفاع مقدس و پاسداشت یاد شهیدان دعوت کردند و از مباحث مهم در این باره که کمتر به آن پرداخته شده، به مقوله ی «جانبازان شهید» اشاره فرمودند: «یکی از همین چیزهائی که مربوط به جنگ است و از چیزهائی است که ذهن من را مشغول میکند، این جانبازهائی هستند که بعد از مدتی به شهادت میرسند؛ این خودش یک موضوع ویژه است؛ این غیر از شهیدی است که در جبهه شهید شده و درباره اش هم شعر گفته شده؛ این انسانی است که یک تجربه ای را گذرانده و رنجی را تحمل کرده، آخرش هم شهید شده. بگردید موضوعات اینجوری را پیدا کنید.» در پایان این دیدار، یکی از شاعران از حضرت آیت الله خامنه ای خواست که در این موضوع، «مطروحه ای» را طرح فرمایند تا شاعران به استقبال آن، شعر بسرایند. ایشان نیز ساعتی پس از پایان محفل، مطروحه ی زیر را بر صفحه ی کاغذ نگاشتند و از شاعران آئینی خواستند تا بر اساس آن، شعر بسرایند. متن مرقومه به شرح زیر است: «بسمه تعالی بفرمائید اگر دوستان مایل اند، این مطلع را بسازند خطاب به جانبازِ شهید: رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه ی دل خونین چو برگ شقایق، رنگین چو افسانه ی دل»
برچسب ها :
*
*