ّ ّ ّ ّ ّ
دختری که مرد جنگ شد+تصویر
تاریخ و زمان ارسال :18 شهریور 1393
دسته بندی : یادداشت
7
خلاصه یادداشت :

تصویر زیر در همان سال ها به ثبت رسیده است. با توجه بی پیشانی بند این خانم، تاریخ عکس قطعا حد فاصل سال های 1363 تا 1366 می باشد. از مکان عکس نیز اطاعاتی به دست نیاوردیم 18 شهریور 1393-11:02:17

خبرگزاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: در سال های جنگ، طی مراسمات سیاسی-مذهبی مانند راهپیمایی های روز قدس و 22 بهمن، خانواده های شهدا ، تصاویر شهیدان خود را به دست گرفته و حاضر می شدند. تصویر زیر در همان سال ها به ثبت رسیده است. با توجه بی پیشانی بند این خانم، تاریخ عکس قطعا حد فاصل سال های 1363 تا 1366 می باشد. از مکان عکس نیز اطاعاتی به دست نیاوردیم. این دختر خانم که به احتمال قوی فرزند شهیدی است که عکسش را در دست دارد، امروز به شرط حیات، باید بانویی در آستانه ی چهل سالگی باشد.
برچسب ها :
*
*