ّ ّ ّ ّ ّ
جنگ تحمیلی به روایت اسناد/ پاداش در برابر طلاق همسر+سند
تاریخ و زمان ارسال :01 مهر 1393
دسته بندی : یادداشت
4
خلاصه یادداشت :

اسنادی که ملاحظه خواهید کرد برگ‌هایی است از جنایت صدام و حزب بعث که در مورد نیروهای خودشان اعمال شده است. 1 مهر 1393-08:19:53

خبرگزاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: مبلغ فوق الذکر به کسی داده میشود که زن ایرانی خود را قبل از پایان مدت مقرر طلاق داده، بشرط اینکه دوباره به آن بازنگردد. اسنادی که ملاحظه خواهید کرد برگ‌هایی است از جنایت صدام و حزب بعث که در مورد نیروهای خودشان اعمال شده است. سری و شخصی و آنی جمهوری عراق مجلس شورای رهبری عراق شماره 2469 اسفند 3/ تاریخ: 1989/4/22 برابر با: 1360/2/2 به دفتر ریاست جمهوری موضوع: مصوبه شماره 474 مورخ 26/1/1360 قطعنامه شورای رهبری انقلاب شماره 474 مورخ 1360/1/26 که قوانین زیر را تصویب نموده است بدین شرح اعلام میگردد: ا- مبلغی که در قطعنامه فوق الذکر آمده به کسی داده میشود که زن ایرانی خود را قبل از پایان مدت مقرر طلاق داده، بشرط اینکه دوباره به آن بازنگردد و اگر پس از پایان مدت مقرر زن ایرانی خود را طلاق دهد، مبلغ مذکور به وی تعلق نخواهد گرفت. 2- بعد از انجام طلاق، وزارت دادگستری باید با وزارت کشور را از این امر مطلع سازد، تا در مورد بیرون راندن زن مذکور از کشور اقدام شود. 3- کسی که طبق مصوبه صادره از شورای رهبری انقلاب عمل کند و زن ایرانیاش را طلاق دهد، حق ندارد مجددا با زنی ایرانی ازدواج نماید و چنانچه ازدواج کند، مبلغ مزبور از وی پس گرفته میشود. خواهشمند است تدابیر لازم جهت ابلاغ این بخش نامه به کلیه وزراتخانه ها و ادارات اتخاذ شده، تا به مورد اجرا درآید.
برچسب ها :
*
*