ّ ّ ّ ّ ّ
معرفی مناطق عملیاتی خرمشهر، آبادان، اروندکنار
تاریخ و زمان ارسال :27 فروردین 1388
دسته بندی : یادداشت
5
خلاصه یادداشت :

رودخانه‌ای است‌ که‌ در حدفاصل‌ خرمشهر و آبادان‌ ازکارون‌ منشعب‌ میشود و به‌ خلیج‌ فارس‌ میریزد. اروند، کارون‌ وبهمن‌شیر با ایجاد کمربندی از آب‌، منطقهی آبادان‌ را تبدیل‌ به‌ جزیرهکرده‌ است‌. بهمن‌شیر در دفاع‌ از آبادان‌ نقش‌ مهمی ایفا کرد. شمال‌ این‌رود شاهد نبردهای بزرگی از جمله‌ نبرد ثامن‌الائمه‌(ع) بوده‌ است‌.

بهمن‌شیر: رودخانه‌ای است‌ که‌ در حدفاصل‌ خرمشهر و آبادان‌ ازکارون‌ منشعب‌ میشود و به‌ خلیج‌ فارس‌ میریزد. اروند، کارون‌ وبهمن‌شیر با ایجاد کمربندی از آب‌، منطقهی آبادان‌ را تبدیل‌ به‌ جزیرهکرده‌ است‌. بهمن‌شیر در دفاع‌ از آبادان‌ نقش‌ مهمی ایفا کرد. شمال‌ این‌رود شاهد نبردهای بزرگی از جمله‌ نبرد ثامن‌الائمه‌(ع) بوده‌ است‌. هم‌چنین‌ نیروهایی از دشمن‌ که‌ با عبور از بهمن‌شیر وارد ذوالفقاریهیآبادان‌ شدند، تلفات‌ بسیاری دیدند. جاده آبادان - ماهشهر این‌ جاده‌ در بیست‌ و سوم‌ مهر ماه‌ 1359به‌ اشتغال‌ دشمن‌ درآمد و کسانی که‌ از آن‌ عبور میکردند، از جمله‌شهید تندگویان‌ (وزیر نفت‌) و همراهانش‌ اسیر شدند. برای آزادی این‌جاده‌ دو عملیات‌ در سوم‌ آبان‌ و بیستم‌ دی ماه‌ 1359 به‌ اجرا درآمد که‌موفقیتی در پی نداشت‌ و به‌ نیروهای خودی خسارات‌ فراوانی واردشد. سرانجام‌ این‌ جاده‌ در عملیات‌ ثامن‌الائمه‌(ع) آزاد شد. امام‌ خمینی (ره): «حفظ‌ و نگهداریِ ترکیب‌ یک یا چند شهر خراب‌ شده‌ درجنگ‌ به‌ منظور ترسیم‌ علنی تجاوز دشمنان‌ علیه‌ انقلاب‌ وکشورمان‌، نشان‌ دادن‌ قدرت‌ دفاع‌ و مقاومت‌ قهرمانانه‌ملت‌ (است‌) که‌ آیندگان‌ فقط‌ به‌ اسناد و نوشته‌ها بسنده‌نکنند.» باقی مانده پل بعثت: در ابتدای رودخانه‌ اروند و انتهای اروندکنار؛این‌ پل‌ِ ثابت‌ در عملیات‌ والفجرِ هشت‌ توسط‌ رزمندگان‌ اسلام‌ طراحیو نصب‌ گردید که‌ نمونه‌ای از خلاقیت‌ و ابتکار مهندسی رزمی به‌شمار میرود. پل‌ بعثت‌ در محلی از اروند که‌ نهصد متر عرض‌ وحداکثر دوازده‌ متر عمق‌ دارد، با استفاده‌ از لوله‌های فولادی به‌ طول‌دوازده‌ متر و قطر یکصدو چهل‌ و دو سانتیمتر ساخته‌ شد وبهره‌برداری از آن‌ در بیست‌ و دوم‌ مهر ماه‌ 1365 آغاز شد. اروندرود: از بزرگ‌ترین‌ رودهای جهان‌ است‌ که‌ از اتصال‌ دو روددجله‌ و فرات‌ تشکیل‌ میشود و در منطقهی خرمشهر، کارون‌ نیز به‌ آن‌اضافه‌ میشود. این‌ رود که‌ از انتهای جزیرهی بوارین‌، مرز مشترکایران‌ و عراق را تشکیل‌ میدهد، در دورهی عثمانی و هم‌چنین‌ بعد ازتشکیل‌ کشور عراق مورد طمع‌ همسایهی غربی ایران‌ بوده‌ است‌. این‌مناقشه‌ با قرارداد 1975 الجزایر هموار شد ولی رژیم‌ عراق با لغو آن‌ درشهریور 1359 و تحمیل‌ جنگ‌ به‌ جمهوری اسلامی قصد تسلط‌ وتثبیت‌ حاکمیت‌ بر آن‌ را داشت‌ که‌ موفق‌ نشد و مجدداً با پذیرش‌قرارداد 598 به‌ مالکیت‌ مشترک ایران‌ و عراق بر اروند اعتراف‌ کرد. اروند کنار: یکی از بخش‌های آبادان‌ است‌ که‌ در چهل‌ و هشتکیلومتری جنوب‌ شرقی این‌ شهر و در انتهای راه‌ آسفالتهی آبادان‌ ـاروندکنار واقع‌ شده‌ است‌. این‌ منطقه‌ شاهد یکی از بزرگ‌ترین‌ نبردهایدوران‌ جنگ‌ (والفجر هشت‌) بود. غوّاصان‌ خط‌شکن‌، شبانه‌ از این‌منطقهی اروند گذشتند و خط‌ دشمن‌ را شکستند. بیمارستان‌ صحرایی فاطمة‌الزهرا(س): واقع‌ در اروند کنار که‌ درعملیات‌ والفجر هشت‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌.
برچسب ها :
*
*